Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.advisorTaipale, Sakari
dc.contributor.authorRahikainen, Veera
dc.date.accessioned2023-07-24T05:44:43Z
dc.date.available2023-07-24T05:44:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88444
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millainen merkitys huoli-ilmoituksella ja organisaatiokulttuurilla sekä organisatorisilla käytännöillä on ikääntyneiden lähisuhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Tutkimukseni käsitteellinen viitekehys perustuu ikääntymisen, kaltoinkohtelun, organisaatiokulttuurin ja organisatoristen käytäntöjen sekä huoli-ilmoituksen käsitteisiin. Aineistoni koostuu kuudelle saman organisaation sosiaalityöntekijälle tekemästäni teemahaastattelusta, jotka olen analysoinut teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Analyysini jakaantuu kahteen pääteemaan. Ensimmäinen on huoli-ilmoitus ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Toinen teema on sosiaalihuollon palvelujärjestelmän organisaatiokulttuuri ja organisatoriset käytännöt. Molemmat pääteemat olen jakanut omiin alateemoihinsa. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että organisaation tulee laatia huoli-ilmoitusten sisällölliseen käsittelyyn yhteneväinen toimintaohje. Huoli-ilmoituksen tietoisuuden lisäämiseen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi eri hyvinvointialueiden tulee huomioida huoli-ilmoituksen mahdollisimman helppo löytäminen ja mutkaton tekeminen. Keskeinen osa ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistamisessa on väkivallan systemaattinen kysyminen kaikilta asiakkailta. Ikääntyneiden lähisuhteissa tapahtuvaan kaltoinkohteluun tunnistaminen ja siihen puuttuminen vaatii riittävästi aikaa ja ikääntyneille kohdennettuja palveluita. Lisäksi gerontologisen sosiaalityön tulee tulevaisuudessa saada oma vakiintunut paikkansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, jotta ikääntyneiden kohtaamat asiat ja ongelmat ovat esillä organisaatiossa.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.subject.otherhuoli-ilmoitus
dc.subject.othersosiaalihuollon organisatoriset käytännöt
dc.titleHuoli-ilmoitusten ja organisaatiokulttuurin merkitys ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202307244569
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikka
dc.contributor.oppiaineSocial Policy
dc.contributor.oppiaineSosiaalityö
dc.contributor.oppiaineSocial Work
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysokaltoinkohtelu
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysopalvelujärjestelmät
dc.subject.ysoorganisaatiot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record