Show simple item record

dc.contributor.advisorHeimonen, Kari
dc.contributor.authorHyppänen, Antti
dc.date.accessioned2023-07-06T10:32:48Z
dc.date.available2023-07-06T10:32:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88267
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoitus on perehtyä Pohjoismaiden eläkejärjestelmien sijoitustuottoihin, sekä verrata niitä, ja niiden riskitasoja keskenään. Jokaiselle tutkimusmaalle luodaan oma vertailuindeksi maan sijoitusrajoitteiden puitteissa, johon eläkejärjestelmän tuottojen tunnuslukuja voidaan verrata. Eläkejärjestelmien reaalituottojen maksimointi on tärkeää, jotta pitenevät elinajanodotteet eivät pienennä eläkeläisten kulutustasoja. Tutkielma perustuu kirjallisuuteen eläkejärjestelmien kulurakenteen ja tehokkuuden tutkimuksista. Myös tutkimukset maksu- ja hyötyperusteisten eläkejärjestelmien vahvuuksista ja heikkouksista loivat pohjaa tälle tutkimukselle, koska Pohjoismaissa on pitkään käytetty pääasiassa hyötyperusteisia eläkejärjestelmiä. Näiden järjestelmien kestävyys väestön ikääntyessä on kuitenkin ongelmallista. Tutkimuksen empiirisen osion aineisto saatiin Pohjoismaiden tilastokeskuksien ja finanssivalvontaviranomaisten tietokannoista. Empiirinen osuus toteutetaan optimoimalla vertailuindeksien portfoliot Sharpen suhdeluku maksimoiden, jolloin riskikorjattu tuotto maksimoituu. Eläkejärjestelmien tuottojen tunnuslukuja verrataan luotuihin portfolioihin. Vertailun tulokset paljastavat ainoastaan Norjan eläkejärjestelmän tuottaneen paremmin vertailuindeksiinsä nähden. Eläkejärjestelmien mahdollisia ylituottoja ja niiden määrää pyrittiin selittämään myös lineaarisella regressiomallilla, mutta Tanskaa lukuun ottamatta ylituottoja markkinaportfolioon nähden ei havaittu. Lisäksi selvitettiin kotimarkkinoihin kohdistuvan sijoitusstrategian houkuttelevuutta kotimarkkinoiden tukemisen mielessä, koska eläkejärjestelmät ovat merkittävien sijoitusinstituutioiden asemassa, mutta siihen liittyy merkittävä riskin kasvu. On tärkeä muistaa, että tutkimus tehtiin historiallisen aineiston pohjalta, eikä historiallisten tuottojen avulla optimoidun portfolion tuottojen vertaaminen eläkejärjestelmän realisoituneisiin tuottoihin ole täysin virheetöntä. Tästä huolimatta tutkimus eläkejärjestelmien varallisuuden sijoittamisen tehokkuudesta, ja tuottojen maksimoinnista on tärkeä, koska monet kehittyneet valtiot ovat ikääntyvän väestön, ja laskevan syntyvyyden luoman ongelman edessä, eikä ongelmaan ole yksiselitteistä ratkaisua.fi
dc.format.extent63
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othersijoitustuotto
dc.subject.otherSharpe
dc.subject.otherModigliani
dc.titlePohjoismaiden eläkejärjestelmien sijoitustuotot ja riskitasot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202307064401
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysoriskit
dc.subject.ysoeläkejärjestelmät
dc.subject.ysosijoitustoiminta
dc.subject.ysotuotto
dc.subject.ysoPohjoismaat
dc.subject.ysoeläkerahastot
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright