Show simple item record

dc.contributor.advisorSivunen, Anu
dc.contributor.authorReinikainen, Elias
dc.date.accessioned2023-06-28T12:03:37Z
dc.date.available2023-06-28T12:03:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88112
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on kuvata ja jäsentää, millaista vuorovaikutusta hajautetun johtoryhmän päätöksenteon eri vaiheissa esiintyy. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään funktionaalista näkökulmaa ja siihen sisältyviä päätöksenteon vaiheiden ja vuorovaikutusfunktioiden käsitteitä. Johtoryhmää tarkastellaan hajautetun työn kontekstissa. Tutkielman tutkimusote on laadullinen, mutta se hyödyntää myös määrällisen tutkimuksen piirteitä. Tutkielman aineistona käytettiin suomalaisen pienen yrityksen hajautettuna työskentelevän johtoryhmän kahden kokouksen videotallennetta, joita havainnoitiin täysin ulkopuolisena osallistujana. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä ja vuorovaikutusanalyysillä. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä aineistosta kategorisoitiin päätöksenteon vaiheet ja ne jaksotettiin aikasidonnaisesti päätöksenteon vaiheiden mukaan. Vuorovaikutusanalyysissä aineistoa kategorisoitiin ja jaksotettiin päätöksenteon vaiheissa esiintyvien vuorovaikutusfunktioiden mukaan laadullista ja määrällistä tutkimusotetta hyödyntäen. Sisällönanalyysin pohjalta hajautetun johtoryhmän päätöksenteosta tunnistettiin kuusi päätöksenteon vaihetta: ongelman ymmärtäminen, toteuttamiskelpoisten ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen, ratkaisuvaihtoehtojen kriittinen arviointi, päätöksenteko, suhdetason vuorovaikutuksen vaihe ja tiedonjaon vaihe. Tunnistettujen vaiheiden pohjalta päätökset luokiteltiin kahteen päätösluokkaan: kompleksisiin päätöksiin ja yksinkertaisiin päätöksiin. Vuorovaikutusanalyysillä päätösluokista tunnistettiin kahdeksan vuorovaikutusfunktiota: jännityksen lievittämisen ilmaiseminen, hyväksynnän ilmaiseminen, ystävällisyyden ilmaiseminen, ehdotuksen esittäminen, mielipiteen esittäminen, informaation esittäminen, mielipiteen pyytäminen ja informaation pyytäminen. Tulosten perusteella hajautettu johtoryhmä pystyy mukauttamaan vuorovaikutustaan ja päätöksentekoprosessejaan tehtävän kompleksisuuden mukaiseksi. Vuorovaikutus on päätöksenteon eri vaiheissa monipuolista, päätöksenteon vaiheet eivät noudata samaa kaavaa päätöksittäin ja jokaisella päätöksenteon vaiheella on ominaisia vuorovaikutusfunktioita, jotka ilmentävät päätöksenteon vaiheen merkitystä päätöksenteonprosessissa. Tuloksia hyödynnetään tutkitun johtoryhmän toiminnan kehittämiseen.fi
dc.format.extent89
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherpäätöksenteon vaiheet
dc.subject.othervuorovaikutusfunktiot
dc.subject.otherhajautettu tiimi
dc.subject.otherhybridikokous
dc.titlePäätöksenteko hajautetussa johtoryhmässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306284215
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoetäkokoukset
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysopäätöksenteko
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysojohtoryhmät
dc.subject.ysotiimit
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright