Show simple item record

dc.contributor.advisorKiili , Johanna
dc.contributor.authorMelander, Kristian
dc.date.accessioned2023-06-15T07:38:16Z
dc.date.available2023-06-15T07:38:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87812
dc.description.abstractTutkimus käsittelee ammattilaisten käyttökokemuksia 3X10D Lastensuojelu -mittarista, joka on lastensuojelun asiakkaille suunnattu subjektiivista hyvinvointia ja lastensuojelun palvelukokemusta kartoittava mittari. Tarkastelen mittarin käyttämisen hyötyjä ja haasteita intervention välineenä asiakasta kohdatessa, hyvinvoinnin arvioinnissa sekä palvelukokemuksen kartoittamisessa. Kuusikon perhetukikeskuksen avohuollon ja päivystysosaston työntekijät kokeilivat mittaria muutaman kuukauden ajan, minkä jälkeen selvitin heidän kokemuksiaan haastattelujen avulla. Haastattelin yhteensä kuutta työntekijää. Analysoin kerätyn aineiston teoriaohjaavaa sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimuksen teoriatausta kytkeytyy arviointia sekä mittareiden käyttöä koskeviin tutkimuksiin. Lastensuojelussa arviointi on kokonaisvaltaista ja lapsen osallisuus on keskeinen arviointia sekä työskentelyä ohjaava periaate. Erilaiset mittarit voivat toimia apuna riskien ja suojaavien tekijöiden kartoittamisessa sekä lapsen kokemuksen esiin tuomisessa. Tulosten perusteella 3X10D Lastensuojelu toimii reflektion, keskustelun ja voimavarakeskeisen työskentelyn apuvälineenä asiakasnuoren kohtaamisessa. Mittari auttaa avaamaan keskustelua sekä hahmottamana huolia ja voimavaroja. Käyttämisen haasteet liittyvät kysymysten laaja-alaisuuteen, vaikeisiin ja epäselviin kysymyksiin, nuorten erilaisiin valmiuksiin ja motivaatio-ongelmiin sekä epäluottamukseen. Mittari toimii apuvälineenä arvioinnissa, sillä se tuottaa oleellista tietoa nuorten hyvinvoinnista ja auttaa seuraamaan muutosta työskentelyn aikana. Tieto nuoren palvelukokemuksesta auttaa työntekijöitä huomioimaan nuoren toiveita sekä kehittämään työtä. Mittarin tuottaman kokemuksellisen tiedon käyttäminen arvioinnissa on kuitenkin myös haastavaa nuoren tunnetilan vaikutuksen, epärehellisten vastausten ja poikkeavan todellisuuden kokemuksen sekä seurantaan liittyvien epävarmuustekijöiden takia. Lastensuojeluun sisältyvä asiakkaan kontrollointi vaikeuttaa palvelukokemustiedon käyttöä etenkin päivystysosastolla, jossa vastentahtoisista toimista johtuva tyytymättömyys ilmeni nuorten vastauksissa. Luottamussuhde näyttäytyy tutkimuksen valossa keskeisenä mittarin käyttöä määrittelevänä tekijänä. 3X10D:n hyödyt voidaan kiteyttää siten, että se vahvistaa nuoren osallisuutta arvioinnissa ja työskentelyssä. 3X10D kuitenkin tuottaa vain osan arvioinnissa tarvittavasta tiedosta. Seurannan näkökulmasta sijoitusjakson lyhyys on haaste päivystysosastolla. Tutkimuksen perusteella 3X10D:n käyttökokemuksia lastensuojelussa olisi hyvä kartoittaa laajemmin, myös asiakkaiden näkökulmasta.fi
dc.format.extent79
dc.language.isofi
dc.subject.otherkiireellinen sijoitus
dc.subject.otheravohuollon sijoitus
dc.subject.otherhyvinvoinnin mittari
dc.subject.other3X10D
dc.subject.otherperhetukikeskus
dc.titleKuusikon perhetukikeskuksen ammattilaisten käyttökokemukset 3x10D lastensuojelu-mittarista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306153870
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysomittarit (mittaus)
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record