Show simple item record

dc.contributor.advisorKansikas, Juha
dc.contributor.authorJauhiainen, Sannimaija
dc.date.accessioned2023-06-07T10:11:20Z
dc.date.available2023-06-07T10:11:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87514
dc.description.abstractVahva yritysidentiteetti tarjoaa elementit, joiden avulla voidaan luoda ainutlaatuinen yritysbrändi sekä erottua jatkuvasti muuttuvassa kilpaillussa liiketoimintaympäristössä. Yritysidentiteetti on myös ratkaisevassa roolissa brändistrategian muotoilussa ja siihen vaikuttamisessa. Brändistrategia B2B-kontekstissa edellyttää toimialan dynamiikan syvällistä ymmärtämistä ja aktiivista yhteistyötä koko verkoston kanssa, jotta voidaan tuottaa arvoa kaikille verkoston toimijoille sekä edistää liiketoiminnan menestystä. Seuraavassa tutkimuksessa sukelletaan julkisen osakeyhtiön brändistrategiaan ja tarkastellaan tekijöitä, jotka voivat vahvistaa osakeyhtiön yritysbrändiä, markkina-asemaa ja asiakas- sekä sidosryhmäsuhteita B2B-kontekstissa. Kyseessä on julkinen osakeyhtiö, joka toimii kansainvälisellä sähköautojen latausalalla. Tutkimuksessa keskitytään osakeyhtiön yritysbrändin asemaan Italian markkinalla ja siihen, miten B2B asiakas ja kumppaniyritysten johtajien sekä omistajien kokemukset sopivat kyseessä olevan julkisen osakeyhtiön brändistrategiaan. Tietoja kerättiin sekä olemassa olevan akateemisen kirjallisuuden tarkastelulla että laadullisella tapaustutkimuksella, jossa tehtiin puolistrukturoidut haastattelut viiden Italian markkinalla sekä kansainvälisesti toimivien tärkeiden asiakas ja kumppaniyrityksen kanssa. Tutkimuksen tulokset korostavat yritysbrändin asemaa Italian markkinalla ja sitä, että aktiivinen yhteistyö verkosto toimijoiden kanssa sekä kehitysehdotuksien ja tulevien liiketoimintastrategioiden integrointi voivat vahvistaa markkina-asemaa Italiassa ja ohjata markkinoita kohti osakeyhtiön yritysvisiota. Tutkimus tarjoaa kyseessä olevalle julkiselle osakeyhtiölle avaimet menestykseen Italian dynaamisella ja kilpaillulla markkinalla kansainvälisellä sähköautojen latausalalla ja vahvistaa osakeyhtiön asiakas- ja sidosryhmäsuhteita sekä yritysbrändiä kansainvälisessä B2B-kontekstissa.fi
dc.description.abstractA strong corporate identity provides the elements to create a unique corporate brand and differentiate in a constantly changing competitive business environment. Corporate identity also plays a crucial role in shaping and influencing brand strategy. Brand strategy in a business-to-business (B2B) context requires a deep understanding of industry dynamics and active collaboration with the entire network to deliver value to all actors in the network and drive business success. The following study dives deep into public limited company’s brand strategy and explores the elements that can strengthen corporate brand, market position and customer as well as stakeholder relationships in B2B context. The case company is a public limited company operating in the international electric vehicle charging industry. The research focuses on the position of the case company’s corporate brand in the Italian market and how experiences of its B2B customer and partner companies’ Managers and Owners fit into case company’s brand strategy. Data were collected both through a review of existing academic literature and through a qualitative case study in which semi-structured interviews were conducted with five important international customer and partner companies operating in the Italian market. The results of the study highlight the position of the corporate brand in the Italian market and the fact that active collaboration with network actors and the integration of new developments and future business strategies can strengthen the market position in Italy and drive the market towards case company’s corporate vision. The study provides the case company with the keys to success in the dynamic and competitive international electric vehicle charging environment in Italy, strengthening the company's customer and stakeholder relationships and corporate brand in an international B2B context.en
dc.format.extent94
dc.language.isoen
dc.subject.otherB2B
dc.subject.othercorporate identity
dc.subject.otherbrand strategy
dc.subject.othercorporate brand
dc.subject.otherco-creation
dc.subject.othercollaboration
dc.subject.othercustomer experience
dc.subject.otherhigh technology
dc.titleInvestigating customer experiences of a public limited company brand in a B2B context : a case study of the EV charging industry
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306073584
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysoyhteissuunnittelu
dc.subject.ysoyritysmyynti
dc.subject.ysobrändit
dc.subject.ysoyritysstrategiat
dc.subject.ysobrändäys
dc.subject.ysoyritysmarkkinointi
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoliiketoimintaympäristö
dc.subject.ysoyrityskuva
dc.subject.ysoparticipatory planning
dc.subject.ysobusiness-to-business commerce
dc.subject.ysobrands
dc.subject.ysocorporate strategies
dc.subject.ysobranding
dc.subject.ysobusiness-to-business marketing
dc.subject.ysocustomers
dc.subject.ysobusiness environment
dc.subject.ysocorporate image


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record