Show simple item record

dc.contributor.advisorRaittila, Raija
dc.contributor.authorKoprinen, Elina
dc.contributor.authorRantanen, Jenna
dc.date.accessioned2023-06-07T09:15:26Z
dc.date.available2023-06-07T09:15:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87508
dc.description.abstractTavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä lukivaikeuksien ennusmerkeistä esiopetusikäisillä lapsilla. Millaisia lukivaikeuksien ennusmerkkejä he ovat lapsilla havainneet sekä miten varhaiskasvatuksen opettajat tukevat lasta, jolla on havaittu luki vaikeuksien ennusmerkkejä. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen ja siinä käytettiin fenomenologis-hermeneuttista lähestymistapaa. Aineistokeruumenetelmänä käytimme sähköpostihaastattelua (salattu sähköpostiviestiketju). Tutkimukseen osallistui yhdestä kunnasta varhaiskasvatuksen opettajia eri päiväkotien esiopetusryhmistä. Tutkimukseen osallistuvat opettajat valikoituivat satunnaisesti. Lopulliseen otokseen valikoitui 11 (N=11) esiopetuksessa työskentelevää varhaiskasvatuksen opettajaa. Aineisto analysoitiin hyödyntämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tulokset. Varhaiskasvatuksen opettajien vastauksien pohjalta muodostuneet tulokset osoittavat, että tähän tutkimukseen osallistuneilla varhaiskasvatuksen opettajilla oli kokemuksia samankaltaisista lukivaikeuksien ennusmerkeistä, mitä myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu. Näitä olivat lapsen hidas edistyminen, lapsen toimintatavat ja asenteet, nimeämisen haasteet sekä kielellisen tietoisuuden haasteet. Tuloksien perusteella varhaiskasvatuksen opettajilla oli myös käytössään erilaisia keinoja tukea lasta esiopetuksessa, jos lapsella oli havaittu lukivaikeuksien ennusmerkkejä. Tuen keinot olivat lapsen motivointi, yhteistyö vanhempien kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö, pedagogiset ratkaisut sekä pedagogiset menetelmät. Tutkimuksen avulla tuomme esiin ja kokoamme lukijoille ja erityisesti opettajille lukivaikeuksien ennusmerkkejä esiopetusikäisillä lapsilla sekä erilaisia käytännön keinoja tukea lasta.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otherlukivaikeus
dc.subject.otherlukivaikeuksien ennumserkit
dc.subject.otherlapsen tuen keinot
dc.titleLukivaikeuksien ennusmerkit esiopetusikisillä lapsilla varhaiskasvatuksen opettajien kuvaamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306073578
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysodysleksia
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysovarhaiskasvatuksen opettajat
dc.subject.ysolukeminen
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record