Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorAnttonen, Anniina
dc.date.accessioned2023-06-02T06:39:54Z
dc.date.available2023-06-02T06:39:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87406
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukion ruotsinopettajien käsityksiä toiminnallisuudesta heidän omilla oppitunneillaan. Ensiksi selvitettiin, miten opettajat määrittelevät toiminnallisuuden ja mitä se heidän mielestään on. Toiseksi tutkittiin opettajien ajatuksia sekä toiminnallisuuden hyvistä että mahdollisista huonoista puolista. Näiden ohella selvitettiin myös toiminnallisuuteen ja sen järjestämiseen vaikuttavia tekijöitä. Koska vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole tehty vuoden 2019 ja viimeisimmän opetussuunnitelman ilmestymisen (2019) jälkeen, on tutkimusaihe perusteltu, ja tutkimustulosten vertailu aiempien tutkimusten kanssa hyödyllistä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin kolmen puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tutkimukseen osallistujat olivat lukion ruotsin opettajia eri puolelta Suomea, ja he ovat valmistuneet vuosina 2016, 2020 ja 2021. Haastattelut toteutettiin Zoom-videopalvelun kautta ja nauhoitettiin osallistujien luvalla. Haastattelut tehtiin suomeksi ja haastatteluiden jälkeen ne kuunneltiin useaan kertaan sekä litteroitiin. Aineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysiä käyttäen, minkä jälkeen tutkimuksen tulokset koottiin yhteen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajat ovat kiinnostuneita toiminnallisista opetusmetodeista. He ovat tietoisia toiminnallisuuden positiivisista vaikutuksista niin oppimiseen kuin opettamiseen, mutta kokevat ajan olevan puutteellista oppilaita aktivoivien tehtävien järjestämisessä. He toteavat opettajan persoonan vaikuttavan opetukseen ja painottavat tehtävien hyvää suunnittelua ja oppilaan aktivoimista, oppilaan mahdollisuutta saada ”välipalaksi” esimerkiksi fyysistä aktivointia kesken oppitunnin.fi
dc.format.extent33
dc.language.isosv
dc.title”Det är sådant mellanmål för dem” : nyutexaminerade lärares uppfattningar om funktionalitet i svenskundervisning på gymnasiet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306023460
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysotoiminnalliset menetelmät
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysokielen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record