Show simple item record

dc.contributor.advisorKalalahti, Mira
dc.contributor.authorMyllylä, Marju
dc.contributor.authorJänkälä, Heidi
dc.date.accessioned2023-05-26T07:06:17Z
dc.date.available2023-05-26T07:06:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87229
dc.description.abstractTutkimuksemme tarkoituksena oli hahmottaa nuorten parissa toimivien opinto-ohjaajien toteuttamaa yhteiskunnallisesti tiedostavaa ohjausta. Tarkastelimme opinto-ohjaajien kuvaamia käsityksiä, käytännön työtapoja ja haasteita koskien tätä lähestymistapaa. Yhteiskunnallisesti tiedostava ohjausnäkökulma haastaa ohjausalan toimijoita huomioimaan yksilöllisen näkökulman lisäksi sosiaalisten ja rakenteellisten tekijöiden vaikutukset ohjauksessa ja ohjattavien elämässä. Tutkimusaineisto koostui kirjoituskutsulla kerättyjen peruskoulussa ja toisella asteella toimivien opinto-ohjaajan kirjoituksista. Analysoimme saamamme seitsemän kirjoitusta teoriaohjaavalla temaattisella analyysilla. Havaitsimme ohjaajien korostavan yhteiskunnallisesti tiedostavassa ohjauksessa kriittistä tiedostamista ja sen tukemista sekä rakenteellisen eriarvoisuuden haastamista ja moninaisuuden huomioimista. Haasteeksi ohjaajat kokivat resurssien rajallisuuden ja ohjaustyöhön kohdistuvat ristiriitaiset odotukset. Tuloksemme toivat esille opinto-ohjaajien työhön liittyvän tasapainoilun toivon luomisen ja eriarvoisuuden esiin tuomisen välillä, jotteivat lannistaisi nuoria liikaa. Ohjaajien toiminnassa korostuivat yksilön ja koulun tasolla toimiminen, mutta yhteiskunnallisen tason näkökulmat jäivät vähemmälle huomiolle. Lisäkoulutuksella voidaan vahvistaa ymmärrystä yhteiskunnallisesti tiedostavan ohjauksen toteuttamisesta.fi
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheryhteiskunnallisesti tiedostava ohjaus
dc.subject.otherkriittinen tiedostaminen
dc.title"Miten kamalan isoja ne erot ovat ja miten ihmeessä me voisimme niihin yhteiskunnassa vaikuttaa." : yhteiskunnallisesti tiedostava ohjaus nuorten parissa toimivien opinto-ohjaajien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305263289
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysososiaalinen oikeudenmukaisuus
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysoyhteiskunnalliset vaikutukset
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright