Show simple item record

dc.contributor.advisorMertala, Pekka
dc.contributor.authorKauppinen, Jaana
dc.date.accessioned2023-05-26T07:04:13Z
dc.date.available2023-05-26T07:04:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87228
dc.description.abstractYliopistoon päädytään usein opiskelemaan lukion kautta. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, vaan myös ei-ylioppilastaustaisilla, ammatillisen koulutuksen käyneillä on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin yliopistoon. Ammattikoulutaustaisten yliopisto-opiskelijoiden joukko on kuitenkin pieni. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ammattikoulutaustaisten yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia yliopistoon hakeutumisesta ja yliopistossa opiskelusta. Tutkimusjoukko koostui yliopisto-opiskelijoista, joilla ei ollut ylioppilastutkintoa ja he olivat päässeet opiskelemaan yliopistoon päävalinnan kautta. Aineisto kerättiin haastattelemalla etäyhteyden välityksellä kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, jotka valikoituivat tutkimukseen sähköpostitse lähetetyn tutkimuspyynnön perusteella. Haastatteluihin osallistui 13 henkilöä ja lopulliseen tutkimukseen päätyi mukaan 11 osallistujaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen. Tutkimuksessa selvisi, että ammattikoulutaustaisten yliopisto- opiskelijoiden aikaisempi koulumenestys ei välttämättä kertonut yliopisto- opinnoissa pärjäämistä. Lisäksi opinto-ohjauksen koettiin olleen jokseenkin puutteellista ammatillisessa koulutuksessa jatko-opintoihin liittyen. Ammatillisen koulutuksen tarjoamaa opinto-ohjausta, erityisesti sen saatavuutta ja riittävyyttä tulee tarkastella jatkossa kriittisesti. Huomiota tulee kiinnittää myös ammatillisen koulutuksen yleissivistävien oppiaineiden määrään ja laatuun, jotta yhä useamman olisi mahdollista koulutuksen tarjoamilla tiedoilla ja taidoilla pyrkiä jatko-opintoihin.fi
dc.format.extent52
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherjatko-opinnot
dc.titleAmmattikoulutaustaisten yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia yliopistoon hakeutumisesta ja yliopistossa opiskelusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305263288
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysokoulutusvalinnat
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright