Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina
dc.contributor.authorLeppä, Eveliina
dc.date.accessioned2023-05-22T11:27:31Z
dc.date.available2023-05-22T11:27:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87089
dc.description.abstractTämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli lapsiin kohdistuvat odotukset lapsen aloittaessa perusopetuksen ensimmäisen luokan. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ensimmäisen luokan opettajien toimintaa ja puhetta, ja selvittää, millaisia odotuksia niistä välittyy perusopetuksen ensimmäisen luokan alkusyksyn aikana. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka metodologinen lähestymistapa oli etnografinen. Tutkimuksen aineistona käytettiin seitsemän päivän etnografista havainnointiaineistoa sekä kahta opettajan puolistrukturoitua haastattelua. Tutkimusaineisto kerättiin osana SchoolTrace-pilottihanketta. Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin sekä teemoittelun avulla. Tutkimus osoitti, että opettajien toiminnassa ja puheessa välittyy odotuksia, jotka ovat keskenään verrattuna erilaisia. Odotuksista muodostui viisi teemaa, jotka olivat lapsen itsenäinen toiminta, uusien toimintatapojen omaksuminen, yhteistyön tekeminen, pitkäkestoiseen toimintaan osallistuminen sekä kaikkea ei tarvitse osata. Teemat kuvaavat osaamista, jota lapsilla odotetaan olevan, sekä taitoja, joita lasten odotetaan oppivan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettajien toiminnassa ja puheessa välittyvät odotukset liittyvät lasten oppimiseen ja osaamiseen. Odotukset peilaavat instituutiossa ja toimintakulttuureissa esille tulevia lapsen osaamiseen liittyviä painotuksia. Vaikka lapsiin kohdistuu odotuksia, heidän ei odoteta osaavan kaikkea ensimmäiselle luokalle siirtyessään. Koulun aloittaessaan jokaisen lapsen tilanne kartoitetaan yksilöllisesti, ja tukea tarjotaan jokaisen henkilökohtaisen osaamistason mukaan.fi
dc.format.extent45
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkoulunaloitus
dc.titleLapsiin kohdistuvat odotukset perusopetuksen ensimmäisellä luokalla opettajien toiminnassa ja puheessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305223163
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoinstituutiot
dc.subject.ysoodotukset
dc.subject.ysoperusopetus
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright