Show simple item record

dc.contributor.advisorMertala, Pekka
dc.contributor.authorHakala, Hanna
dc.date.accessioned2023-05-22T11:23:20Z
dc.date.available2023-05-22T11:23:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87086
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten ohjelmoinnin opetusta lähestytään peruskoulun opettajille suunnatuissa ohjelmoinnin oppimateriaaleissa. Oppimateriaaleilla on vaikutusta siihen, miten ohjelmoinnista puhutaan ja miten sitä tulisi opettaa, joten on tarpeellista tutkia, minkälaisia koodiin ja ohjelmointiin liittyviä arvoja ja asenteita oppimateriaalit välittävät. Tarkastelin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla kahdeksaa oppimateriaalia, ja vertasin niissä esiin nousevia teemoja Gert Biestan (2010) määrittelemiin koulutuksen tehtäviin sekä Tomi ja Mikko Dufvan (2016) koodimetaforiin. Biestan (2010) koulutuksen tehtävät mahdollistavat ohjelmoinnin opetuksen kasvatuksellisen puolen tarkastelun niin opittavien taitojen, yhteiskunnan vaatimusten kuin oppilaan näkökulmasta. Dufvan ja Dufvan (2016) koodimetaforat mahdollistavat oppimateriaalien tarkastelemisen erityisesti koodin näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan ohjelmoinnin opetus nähdään hyvin teknisestä näkökulmasta, ja lapsille ja nuorille pyritään tarjoamaan ennen kaikkea koodinkirjoitustaitoja tietoyhteiskunnassa toimimiseen. Biestan (2010) näkökulmasta kyse on kvalifikaation ja sosialisaation ylikorostumisesta. Koodimetaforissa (Dufva & Dufva, 2016) korostuvat funktionaalinen ja tulkitseva metafora sekä emansipatorisen näkökulman yhteiskunnallinen puoli. Funktionaaliset taidot eivät kuitenkaan riitä koodin yhteiskunnallisten vaikutusten tarkasteluun, sillä näin ylläpidetään vallitsevia olosuhteita. Ohjelmoinnin arvovapaana matemaattis-loogisena päättelytaitona edesauttaa koodiutunutta ajattelua, jossa inhimilliset ongelmat pyritään ratkomaan riittävän datan ja oikeanlaisen algoritmin avulla. Opetukseen tulisi siis kuulua myös koodin eettisten kysymysten pohdintaa sekä erilaisia tiedon ja tietämisen muotoja.fi
dc.format.extent67
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoodi
dc.subject.otherohjelmoinnin opetus
dc.titleOhjelmoinnin oppimateriaalit suhteessa koulutuksen tehtäviin ja koodimetaforiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305223160
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoohjelmointi
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysometaforat
dc.subject.ysodigitaalinen oppimateriaali
dc.subject.ysoalgoritmit
dc.subject.ysoajattelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record