Show simple item record

dc.contributor.advisorLaapotti, Tomi
dc.contributor.authorVilamo, Heidi
dc.date.accessioned2023-05-15T06:29:52Z
dc.date.available2023-05-15T06:29:52Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86943
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on kuvata ja ymmärtää viestintäkonsulttien näkemyksiä uskottavuudesta työssään viestinnän konsulttina. Tähän haettiin vastauksia kaksiosaisella tutkimustavoitteella. Ensimmäisen tavoitteen osan avulla selvitettiin viestintäkonsulttien näkemyksiä uskottavuudesta työssään ja toisella osalla haettiin vastauksia siihen millaisista asioista viestintäkonsultit kokevat uskottavuuden rakentuvan työssään. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena haastattelumenetelmällä. Tutkimuksen aineisto koostui kuudesta viestintäkonsulttien puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka toteutettiin viestintäteknologian avulla videoin ja puhelimen välityksellä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tutkielman tulosten mukaan uskottavuus rakentuu asiantuntijuuden ja viestintäkonsultin ominaisuuksien varaan. Uskottavuutta viestinnän asiantuntijana myös pyritään tietoisesti rakentamaan monin eri tavoin. Tulosten mukaan vuorovaikutusosaaminen on merkittävässä osassa uskottavuuden rakentamisessa asiantuntemuksen vahvistamisen lisäksi. Tulokset osoittavat, että rakennettu mielikuva uskottavuudesta lunastetaan kuitenkin lopuksi odotuksiin vastaamisella ja jopa odotukset ylittävällä työn jäljellä. Uskottavuudella nähtiin tulosten mukaan olevan painava merkitys viestintäkonsultin työssä, sillä palvelu, jota työssä myydään, on viestintäkonsultin asiantuntijuus ja näkemykset. Tästä syystä viestintäkonsultin onkin oltava tulosten mukaan uskottava pystyäkseen suoriutumaan tehtävästä. Tutkielman tulokset vahvistavat aiempaa tutkimusta uskottavuuden rakentumisesta kompetenssista, luotettavuudesta ja hyväntahtoisuudesta eli kuulijan edun ajattelusta. Tutkielma lisää ymmärrystä siitä, miten näitä osatekijöitä ja uskottavuusvaikutelmaa pyritään viestinnän konsultin työssä rakentamaan. Lisäksi tutkielma lisää ymmärrystä siitä minkälaisia mielikuvia ja odotuksia uskottavaan asiantuntijatyötä tekevään viestinnän konsulttiin liitetään.fi
dc.format.extent59
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othervuorovaikutusosaaminen
dc.subject.otherviestintäkonsultointi
dc.titleViestintäkonsulttien näkemyksiä uskottavuudesta ja sen rakentumisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305153013
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysokonsultit
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysouskottavuus
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright