Show simple item record

dc.contributor.advisorSeilonen, Marja
dc.contributor.authorViljaharju, Reetta
dc.date.accessioned2023-05-08T05:58:13Z
dc.date.available2023-05-08T05:58:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86780
dc.description.abstractKandidaatintutkielma käsittelee saamelaisten nuorten ja aikuisten käsityksiä kielestä ja identiteetistä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisena saamelaiset nuoret ja aikuiset kokevat oman kieli-identiteettinsä. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisena saamelaiset nuoret ja aikuiset kokevat oman kieli-identiteettinsä? 2. Mitkä ulkoiset seikat vaikuttavat kieli-identiteetin syntymiseen ja muotoutumiseen? Tutkimus sijoittuu identiteettitutkimuksen kentälle, sillä tutkielmassa keskitytään nimenomaan yksilöiden kokemuksiin omista identiteeteistään. Saamelaisiin kohdistuva tutkimus on tärkeää sen ajankohtaisuuden vuoksi. Tutkimus tuo esiin uuden, nykyaikaisen näkökulman moninaisiin, alati muuttuviin identiteetteihin. Tutkimuksen olennaisimmat käsitteet ovat identiteetti sekä sen osa-alueet, saamelainen sekä kielen käyttäminen. Käsitteiden ja taustateorian osalta on hyödynnetty identiteettitutkija Stuart Hallin esseitä. Tutkimuksen aineisto koostuu neljästä haastattelusta. Litterointi on toteutettu peruslitteroinnin tasolla. Analyysimenetelmänä on hyödynnetty teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysiä, joka on toteutettu teemoittelun kautta. Tutkimuksen teemat kuvaavat aineistossa esiin nousseita kieli-identiteettiin vaikuttavia tekijöitä. Teemoja muodostui lopulta viisi: kielitausta, kielitaidon merkitys, ympäristön ja koulutuksen kieli sekä suomen ja saamen kieliin ja etnisyyteen liittyvät ennakkoluulot ja asenteet. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että haastateltavat kokevat identiteettinsä eri tavoin. Osa haastateltavista on pohtinut kieli-identiteettiin liittyviä kysymyksiä enemmän kuin toiset. Erityisesti kielitausta, kielitaidon merkitys ja koulutuksen kieli osoittautuivat merkittäviksi kieli-identiteettiin vaikuttaviksi tekijöiksi.fi
dc.format.extent24
dc.language.isofi
dc.title"Silloin suomea ku ei oo sanoja saameksi" : saamelaisten nuorten ja aikuisten käsityksiä kielestä ja identiteetistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305082870
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoteemahaastattelut
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysosaamelaiset
dc.subject.ysokielellinen identiteetti
dc.subject.ysosaamelaiskielet
dc.subject.ysoetninen identiteetti
dc.subject.ysokulttuuri-identiteetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record