Show simple item record

dc.contributor.advisorJuutinen, Sanna
dc.contributor.authorVilhonen, Marjukka
dc.date.accessioned2023-03-22T07:20:36Z
dc.date.available2023-03-22T07:20:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86086
dc.description.abstractTutkimuksessa kartoitettiin, miten maahanmuuttajien perusopetusta antavat opettajat hyödyntävät teknologiaa opetuksessa, sekä miten he kokevat teknologian hyödyntämisen onnistuvan. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä yhden oppilaitoksen opettajille (n=24). Kyselyyn vastasi kymmenen (10) opettajaa. Kyselyssä oli sekä monivalintakysymyksiä, että avoimia kysymyksiä. Saadut vastaukset olivat johdonmukaisia ja kattavia. Tuloksia tulkittiin laadullisin menetelmin ryhmittelemällä ja teemoittelemalla. Kaikki vastaajat kertoivat hyödyntävänsä teknologiaa opetuksessa ainakin viikoittain, suurin osa (n=8) päivittäin. Seitsemän vastaajaa koki teknologian hyödyntämisen vaikuttavan opetukseen pääosin positiivisesti. Sen katsottiin etenkin monipuolistavan työtapoja ja materiaaleja sekä nostavan opiskelijoiden intoa, aktiivisuutta, itsenäistä toimintaa ja keskittymistä. Kaksi vastaajaa ei kokenut teknologian hyödyntämisen vaikuttavan kumpaankaan suuntaan ja yksi piti vaikutuksia negatiivisina. Kaikkien ryhmien edustajat toivat avoimissa vastauksissa esiin sekä teknologian hyödyntämisen etuja, että haasteita. Vastaajat, jotka kokivat teknologian hyödyntämisessä eniten etuja, myös hyödynsivät teknologiaa monipuolisimmin ja olivat hankkineet eniten koulutusta teknologian opetuskäytöstä. Samankaltaisia tuloksia on saatu aiemmissa teknologian opetuskäyttöä käsittelevissä tutkimuksissa Suomesta ja ulkomailta. Teknologian hyödyntämistä maahanmuuttajien perusopetuksessa Suomessa on tutkittu niukasti ja tämä työ täydentää tutkimuskentällä olevaa aukkoa ja antaa suuntaviivoja aiheen tarkemmalle tutkimukselle.fi
dc.description.abstractIn this work I was reviewing how teachers in Finnish basic education for adult immigrants are utilizing technology in their work and what kind of attitudes they have on the impacts technology brings in teaching. This study was implemented as internet survey to the teachers (n=24) of one school. The survey was answered by ten (10) teachers. There were both multiple choice questions and open ended questions in the survey. The answers were coherent and diverse. The results were studied in qualitative methods by grouping and organizing the answers by theme. All respondents told they were utilizing technology in their teaching at least on weekly ba- sis, most (n=8) used technology every day. Seven respondents felt that the impacts techno- logy had on teaching were mostly positive. Technology was seen to have given diversity to working methods and materials and having positive impact to students’ motivation, activity, independent working and concentration. Two of the respondents didn’t feel that technology had impact to any direction. One respondent felt that the impacts were mainly negative. Respondents of all of these groups were reporting both advantages and challenges in the use of techonology in teaching. Those respondents who had the most positive attitude towards the use of technology, were also utilizing it the most and had more education of the use of technology. The results are similar to other studies made in this field both in Finland and abroad. Specific studies on technology usage in the adult immigrant basic education teaching in Finland are rare and this work is giving more information to fill this gap in the field of study. This study doesn’t give ready answers but can give some guidelines to future studies.en
dc.format.extent77
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheraikuisten perusopetus
dc.titleTapaustutkimus opettajien kokemuksista tietotekniikan hyödyntämisestä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksessa Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303222236
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiafi
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiaen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoaikuiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record