Show simple item record

dc.contributor.advisorPiirainen-Marsh, Arja
dc.contributor.authorSaarela, Anniina
dc.date.accessioned2023-03-15T05:59:59Z
dc.date.available2023-03-15T05:59:59Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86018
dc.description.abstractMatkailuun keskittyvät tekstit, kuten matkailulehdet, matkaoppaat ja esitteet, osaltaan rakentavat matkailukohteiden identiteettiä eli kohdekuvaa. Kohdekuvat vaikuttavat matkailijoiden matkustuspäätöksiin. Vuodesta toiseen sekä kotimaiset että kansainväliset turistit löytävät Suomen Lappiin. Lumoavan luonnon tuntureineen tiedetään olevan yksi Lapin tärkeimmistä vetovoimista, joka houkuttelee matkailijoita vuodenajasta riippumatta. Houkutellakseen matkailijoita turismidiskurssi hyödyntää erilaisia kielellisiä keinoja, joista yksi on erilaisten kielikuvien käyttö. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella, miten erilaiset kielikuvat rakentavat luontodiskursseja Lapin luonnosta suomalaisessa In the Far North -matkailulehdessä ja siten muovaavat Lapin kohdekuvaa. Tämä tutkielma pyrkii sekä lisäämään ymmärrystä kielikuvien käytöstä osana kohdekuvan rakentumista että täyttämään tutkimusaukon, sillä luontodiskurssit ovat jääneet vähemmälle huomiolle turismidiskurssin tutkimuksessa. Tutkielman aineisto koostuu matkailulehden englanninkielisestä versiosta, josta on julkaistu kuusi numeroa vuosien 2013-2019 aikana. Yhteensä 48 artikkelia analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin keinoin. Aineistosta nousi esiin viisi keskeistä luontodiskurssia, jotka rakentuivat metaforien, vertauskuvien sekä personifikaatioiden avulla. Lapin luonto esitettiin taiteena, talven ihmemaana, loisteliaana jalokivenä, elollisena olentona sekä paratiisina. Vaikka jokainen diskurssi toi esiin erilaisia piirteitä Lapin luonnosta, yhteistä niille oli kuitenkin se, että ne esittivät luonnon idyllisenä aistikokemuksena. Diskurssit harjoittavat sosiaalista kontrollia, sillä ne kannustavat tietyntyyppiseen turistiseen toimintaan. Etusijassa diskurssit kannustavat tarkastelemaan luontoa näköaistin avulla, sillä Lapin luonto näyttäytyi idyllisenä turistin katseen (eng. tourist gaze (Urry 2002) kohteena eli esteettisenä maisemana. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kielikuvatkin yksinään voivat toimia diskursiivisina keinoina ja siten osaltaan vaikuttaa matkailukohteiden kohdekuvan rakentumiseen.fi
dc.format.extent52
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othertourism discourse
dc.subject.otherfigurative language
dc.subject.otherLappi
dc.titleThe nature of Lapland as a touristic product : an analysis of nature discourses through figurative language
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303152171
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysomatkailu
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysoluontomatkailu
dc.subject.ysomatkailukohteet
dc.subject.ysomatkailulehdet
dc.subject.ysotourism
dc.subject.ysodiscourse analysis
dc.subject.ysonature tourism
dc.subject.ysotourist destinations
dc.subject.ysotravel magazines
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright