Show simple item record

dc.contributor.authorLeinonen, Susanna
dc.date.accessioned2023-03-13T06:53:54Z
dc.date.available2023-03-13T06:53:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85965
dc.description.abstractKirjallisuuskatsaukseni tarkoitus oli selvittää, miten lastensuojelun sosiaalityöntekijä on varmistamassa lapsen etua sijaishuollon perhehoidossa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Lastensuojelun perhehoito on vuonna 2012 määritelty lakisääteisesti ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi. Tutkimuksen lähestymistapa oli kuvaileva ja erittelevä. Kirjallisuuskatsauksessa käsittelin lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiantuntijuutta suhteessa sijoitettavaan lapseen, sijaisperheeseen ja biologisiin vanhempiin sekä linkitin näitä tutkimustuloksia lainsäädännön määritelmään lastensuojelun sosiaalityöntekijän roolista ja vastuusta. Lainsäädäntö antaa verrattain selkeät ohjeistukset sijaishuollon toteuttamiseen. Käytännössä perhehoitoa ja lapsen asioiden hoitoa toteutetaan hyvin vaihtelevasti. Kirjallisuuskatsauksessa nousi esiin epävarmuudet ja sattumanvaraisuudet perhehoitoon liittyen, esimerkiksi paikkakunta- ja asiantuntijakohtaisesti. Sijoitetun lapsen näkökulmasta nimetyllä sosiaalityöntekijällä on iso merkitys, sillä hän tekee lapsen elämää koskevat päätökset. Suurella osalla lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on näkemyksensä mukaan liian vähän aikaa tavata vastuullaan olevia lapsia. Sijaisperheissä elävillä, hyvinvoivilla lapsilla on taustalla aktiivinen ja osallistuva sosiaalityöntekijä. Tällöin myös lakisääteisen valvontatehtävän toteuttaminen on helpompaa. Biologiset vanhemmat toivoivat lastensuojelun sosiaalityöntekijältä enemmän kuulluksi tulemista ja tukemista perhehoidon ajan. Sijaisperheelle nimetty sosiaalityöntekijä on heille tärkein psykososiaalinen tuki mutta myös portti muunlaiseen tukeen: taloudellisiin, lomiin ja erilaisin erityistuen muotoihin. Sijaisperheiden saamasta tuesta on vaihtelevia kokemuksia ja ilmi tuli usein tuen ja arvostuksen puutetta. Sijaisperheiden saama tuki tulisi räätälöidä, painottaa tuessa sijoituksen ensimmäistä vuotta ja huomioida mahdolliset erityistarpeet. Perhehoidon pitkittäistutkimusta tarvitaan, jotta saadaan selville sijoituksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Jotta sijaishuoltoa voidaan toteuttaa laadukkaasti ja aidosti lapsen edun näkökulmasta, tarvitaan lisää resursseja, jotta voidaan koota lapselle parhaiten sopivat palvelut. Esiin nousi myös tarve lastensuojelun osaamiskeskuksen perustamiselle sekä avoimelle, viralliselle lastensuojeludialogille.fi
dc.format.extent48
dc.language.isofi
dc.titleSosiaalityöntekijän asiantuntijuus lastensuojelun perhehoidossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303132120
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysolapsen etu
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysoperhehoito
dc.subject.ysosijaisperheet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record