Show simple item record

dc.contributor.advisorWaller, Katja
dc.contributor.authorForsman, Inga
dc.date.accessioned2023-02-27T06:29:17Z
dc.date.available2023-02-27T06:29:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85642
dc.description.abstractKohonnut verenpaine (hypertensio) ja lievästi kohonnut verenpaine (prehypertensio) ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Liikunnan tiedetään sekä ehkäisevän verenpaineen nousua että alentavan jo kohonnutta verenpainetta. Tällä hetkellä kohonneeseen verenpaineeseen suositellaan kohtuukuormitteista harjoittelua (MICE, moderate intensity continuous exercise). Sen sijaan vähemmän tiedetään HIIT-harjoittelun (high intensity interval training) vaikutuksista kohonneeseen verenpaineeseen. Aiemmissa aiheesta tehdyissä katsauksissa verenpainelääkityksen vaikutusta verenpaineen laskuun ei ole poissuljettu tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan HIIT-harjoittelun vaikutuksia kohonneeseen verenpaineeseen hypertensiota ja prehypertensiota sairastavilla, joilla ei ole verenpainelääkitystä tai se on lopetettu intervention ajaksi. Aihetta tutkitaan vertailemalla HIIT-harjoittelun ja MICE-harjoittelun vastetta kohonneeseen verenpaineeseen. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku suoritettiin 6.10.2022 Pubmed ja SPORTdiscus tietokantoihin. Hakutuloksia saatiin yhteensä 444. Lopulliseen katsaukseen valikoitui mukaan viisi tutkimusta. Katsaukseen valitun tutkimuksen tuli täyttää kirjallisuuskatsauksen sisäänottokriteerit. Sisäänottokriteerit olivat RCT-asetelma tai muu vastaava interventiotutkimus, liikuntainterventio: HIIT-harjoittelu ja MICE-harjoittelu, lopputulosmuuttujina systolinen ja diastolinen verenpaine, verenpaineen mittaus ennen ja jälkeen intervention ja tutkittavilla ei ollut verenpainelääkitystä tutkimusjakson aikana. Tämän katsauksen perusteella HIIT-harjoittelun ja MICE-harjoittelun välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa verenpaineen laskussa. Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa HIIT-harjoittelu laski systolista verenpainetta tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin kohtuukuormitteinen harjoittelu. Diastolisen verenpaineen osalta ei havaittu merkitseviä eroja liikuntamuotojen välillä. Kuitenkin neljässä tutkimuksessa ryhmien sisäiset muutokset alku- ja loppumittauksen välillä osoittivat HIIT-harjoittelun laskevan sekä systolista että diastolista verenpainetta määrällisesti enemmän kuin kohtuukuormitteisen harjoittelun. Tulokset viittaavat siihen, että HIIT-harjoittelu saattaa olla tehokkaampi harjoittelumuoto alentamaan kohonnutta verenpainetta. Mukaan valituissa tutkimuksissa esiintyi laadullisia puutteita, jotka vähentävät tämän katsauksen luotettavuutta. Suurimmat puutteet liittyivät satunnaistamiseen ja sokkouttamiseen johtuen osittain tutkimusasetelmasta. Aikaisempien katsauksien tuloksiin verrattuna tulokset ovat melko yhteneväiset, mutta tuloksien ristiriitaisuuden ja niukkuuden vuoksi lisätutkimus aiheesta on tarpeen. Jatkotutkimuksissa verenpainelääkitys on syytä poissulkea, koska tällä hetkellä tutkimuksia on saatavilla hyvin vähän. Lisää ymmärrystä kaivataan myös HIIT-harjoittelun vaikutusmekanismeista kohonneeseen verenpaineeseen, jotta sitä voisi yleisesti suositella kohonneen verenpaineen hoitoon.fi
dc.format.extent46
dc.language.isofi
dc.subject.otherHIIT-harjoittelu
dc.subject.otherMICE-harjoittelu
dc.subject.otherhypertensio
dc.subject.otherprehypertensio
dc.titleHIIT-harjoittelun vaikutus kohonneeseen verenpaineeseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302271904
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysokohonnut verenpaine
dc.subject.ysoverenpaine
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysointervalliharjoittelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record