Show simple item record

dc.contributor.advisorViljanen, Anne
dc.contributor.authorRoth, Sarah
dc.date.accessioned2023-02-06T06:50:47Z
dc.date.available2023-02-06T06:50:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85357
dc.description.abstractTämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää rakennetun ympäristön ja ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden välistä yhteyttä. Erityisesti tarkastellaan, mitkä rakennetun ympäristön piirteet edistävät ikääntyneiden fyysistä aktiivisuutta. Aihetta on tutkittu aikaisemminkin hieman erilaisin rajauksin. Kuitenkin on perusteltua tehdä katsaus uusimmista tutkimuksista, koska ikääntyneiden määrän kasvaessa väestössä, on entistä tärkeämpää selvittää ikäryhmän fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Katsauksen kirjallisuushaku tehtiin kahdessa kansainvälisessä tietokannassa 7.10.2022: Medline (Ovid) ja SPORTDiscus (EBSCO). Aineistoksi valikoitui seitsemän vuosina 2016–2020 julkaistua tutkimusartikkelia, joista kuusi on toteutettu poikkileikkausasetelmalla ja yksi pitkittäisasetelmalla. Kaikki tutkimukset tarkastelivat rakennetun ympäristön ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä. Eroavaisuuksia tutkimusten välillä oli tarkastelun kohteena olevissa ympäristöominaisuuksissa ja niiden arviointimenetelmissä. Tutkimuksissa oli siis käsitelty osittain erilaisia ympäristön ominaisuuksia ja arvioitu niitä erilaisin menetelmin. Keskeinen yhdistävä tekijä sen sijaan oli objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus. Tutkimusten tulokset ovat hieman ristiriidassa keskenään. Viidessä tutkimuksessa havaittiin vähintään yhden ympäristömuuttujan olevan yhteydessä ikääntyneiden fyysiseen aktiivisuuteen. Näitä tutkimuksissa havaittuja ympäristön piirteitä olivat jalkakäytävän saatavuus, yleinen käveltävyys, suurempi väestötiheys, lähimmän rautatieaseman keskimääräinen etäisyys, pienempi risteystiheys, puiston läheisyys, kävely- ja pyöräilymahdollisuudet, maankäytön monimuotoisuus, yksityiset virkistystilat, naapuruston turvallisuus, hiljaisuus sekä esteettisyys. Kahdessa tutkimuksessa sen sijaan suoraa yhteyttä rakennetun ympäristön ja fyysisen aktiivisuuden välillä ei löydetty. Katsaus osoitti, että jotkin rakennetun ympäristön piirteet voivat kannustaa ikääntyneitä henkilöitä liikkumaan enemmän kodin ulkopuolella. Ympäristösuunnittelun kohdistamisella oikeisiin paikkoihin voidaan edistää ikääntyneiden fyysistä aktiivisuutta. Tulevaisuudessa on kuitenkin tärkeää saada vielä yksityiskohtaisempaa tietoa ympäristötekijöistä sekä selvittää syitä eroavaisuuksille tutkimusten tuloksissa.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.titleRakennetun ympäristön yhteys ikääntyneiden fyysiseen aktiivisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302061638
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysokävely
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysorakennettu ympäristö
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysofyysinen ympäristö
dc.subject.ysoasuinympäristö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record