Show simple item record

dc.contributor.advisorKääntä, Leila
dc.contributor.authorLukander, Enni
dc.date.accessioned2023-01-03T06:13:40Z
dc.date.available2023-01-03T06:13:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84664
dc.description.abstractDiskurssit eli kielenkäyttötavat liittyvät vahvasti siihen, miten ihmiset hahmottavat todellisuutta sekä erilaisia ilmiöitä. Diskurssit siis rakentavat todellisuutta, mutta samaan aikaan niitä ympäröivä sosiaalinen konteksti muokkaa myös itse diskursseja. Medialla taas on yhteiskunnassa merkittävä rooli, minkä takia sen esille tuomat representaatiot ja näkemykset ovat merkittäviä. Lisäksi naisia kohdellaan mediassa yhä eri tavoin kuin samassa asemassa olevia miehiä. Kriittisen diskurssianalyysin avulla voidaan tutkia median representaatioista löytyviä eriarvoisuuksia sekä vallankäyttöä, sillä se keskittyy usein juuri tällaisten piirteiden tutkimiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia representaatioita pop-laulaja Taylor Swiftistä esiintyy yhdysvaltalaisissa viihdeuutismedioissa, jotka julkaisevat sisältöä ilmaiseksi internetissä. Viihdeuutiset valittiin tutkimuksen kohteeksi, sillä niillä on laaja lukijakunta ja on tärkeää pohtia, miten naisartisti esitetään tälle laajalle yleisölle sekä kuinka sukupuoli vaikuttaa näihin representaatioihin. Analyysimetodina tutkimuksessa käytettiin kriittistä diskurssianalyysia ja aineisto koostui kuudesta saman aiheen ympärille kirjoitetusta artikkelista, jotka oli kerätty kolmelta eri uutissivustolta. Analyysin tärkeimmät löydökset jaettiin neljään eri kategoriaan. Swift esitettiin tunteellisena naisena, vahvana ja itsenäisenä, tilanteen uhrina sekä kritiikin kohteena. Sukupuoli vaikutti kaikkiin löydettyihin representaatioihin, vaikka tunteellisen naisen ja kritiikin kohteena olemisen representaatiot olivatkin voimakkaimmin sukupuolittuneita. Artikkeleiden esittämät representaatiot vaihtelivat ja osa artikkeleista kirjoitti Swiftistä suopeammin ja neutraalimmin kun taas toiset artikkelit esittivät Swiftin hyvinkin kriittisestä näkökulmasta. Analyysini tulokset noudattelivat aiempien tutkimusten löydöksiä naisten stereotyyppisestä esittämisestä mediassa. Pienen aineiston vuoksi musiikin parissa työskentelevien naisten representaatiot kaipaavat kuitenkin lisää laajemmin toteutettua tutkimusta.fi
dc.format.extent24
dc.language.isoen
dc.subject.othercritical discourse analysis
dc.subject.otherfemale pop-musician
dc.subject.otherkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.othernaismuusikko
dc.titleRepresentations of Taylor Swift in American online entertainment news articles
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202301031024
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysojoukkoviestimet
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysomediatutkimus
dc.subject.ysouutiset
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysorepresentation (mental objects)
dc.subject.ysowomen
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysomass media
dc.subject.ysodiscourse analysis
dc.subject.ysomedia studies
dc.subject.ysonews
dc.subject.ysogender


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record