Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltoniemi, Mirva
dc.contributor.authorHakasalo, Erik
dc.date.accessioned2022-12-23T06:01:43Z
dc.date.available2022-12-23T06:01:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84572
dc.description.abstractAmbidekstriisyys standardikielessä tarkoittaa molempikätisyyttä. Ambidekstrisyys viittaa myös taitoon, jossa henkilö osaa vaihtaa sujuvasti erilaisten kokonaisuuksien välillä, käsitellä konflikteja sekä suorittaa rutiini- ja kehitystehtäviä. Yksilön ambidekstrisyys katsotaan positiiviseksi voimavaraksi organisaatiolle, mutta kuten aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, sillä on seurauksensa. Negatiiviset tunteet, kuten stressi, tyytymättömyys tai psykologinen uupumus, näyttävät seuraavan ambidekstrisiä yksilöitä heidän roolistaan tai työstään riippumatta. Tämä Pro Gradun tavoitteena oli selvittää haasteet mitkä piilevät näiden yksilötason ambidekstrisyyden negatiivisten vaikutusten takana. Lisäksi pyrittiin selvittämään, että millä keinoilla näitä esiin tulleita haasteita voidaan lieventää. Tavoitteena oli tarjota yksilöille ja organisaatioille käytännönläheisempiä keinoja lieventää haasteita kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Tutkimus suoritettiin laadullisesti hyödyntäen puolistrukturoituja haastatteluita. Tutkimusta varten haastateltiin 9 keskitason johtajaa, 7:stä eri IT-yrityksestä. Tutkimuksessa havaittiin, että yksilöiden isoin haaste on monimuotoiset keskeytykset. Näitä esimerkiksi olivat kollega, joka saapuu työpisteelle, vastaanotettu sähköposti, viestit, puhelut tai vain nopeasti sovittu kokous kollegoiden kesken. Keskeytykset, jotka tekevät ympäristöstä arvaamattoman, häiritsevät yksilöiden päivittäistä työtä ja annettujen tehtävien suorittamista. Lisäksi, koska keskeytykset ovat jatkuvia, vaikutukset voitiin nähdä nousevina stressitasoina. Tapoja lievittää näitä haasteita kuitenkin löydettiin: yksilön taidot tehtävien organisoinnissa ja priorisoinnissa, tukevien työkalujen (esim. Kanban-kaavio, Eisenhower Matrix) hyödyntäminen ja työn delegoiminen. Lisäksi organisatorisia keinoja näiden haasteiden lieventämiseksi ovat mahdollistamalla joustavat työajat, varmistamalla työskentely ilman keskeytyksiä ja asettamalla rakenteita estämään tarpeettomia keskeytyksiä.fi
dc.description.abstractBeing ambidextrous more commonly describes a person who can use both hands equally well. Ambidexterity refers also to the skill where a person can fluently switch between different entities, handle conflicts, and perform routine and development-related tasks. Individual ambidexterity is considered a positive asset to an organization however, as previous studies have suggested, individual ambidexterity has its consequences. Negative feelings such as stress, dissatisfaction, or psychological toll, seem to follow ambidextrous individuals regardless of their roles or work. This research was conducted to identify what challenges lie behind these negative effects of individual-level ambidexterity. Furthermore, the aim was to find out what ways there are to alleviate these emerged challenges. The goal was to provide perhaps more practical means for individuals and organizations to mitigate challenges to prevent long-term negative effects. The study was conducted using the qualitative method of semi-structured interviews. 9 mid-level managers, working in 7 different IT-based companies were interviewed. It was discovered that the biggest challenge individuals face are interruptions that take many forms. Varying from a colleague arriving at the workstation unannounced, receiving an email, or a message in Slack or WhatsApp, getting phone calls, or just a quickly arranged meeting. Interruptions, whilst making the environment unpredictable, hinder individuals in their daily work and assigned tasks. Furthermore, interruptions being constant, effects could be seen in rising levels of stress. However, ways to alleviate these challenges were discovered. Individual-level skills in organization and prioritization of tasks, use of supportive tools (e.g., Kanban-chart, Eisenhower Matrix), and delegating work, could be applied. Furthermore, organizational means to alleviate these challenges are to allow flexible working hours, ensure uninterrupted work, and set minor structures to disable unnecessary interruptions.en
dc.format.extent82
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherindividual ambidexterity
dc.subject.otherorganizational ambidexterity
dc.titleEmergence and Challenges of Individual Ambidexterity
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212235812
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoyksilöllisyys
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoenterprises
dc.subject.ysoworking life
dc.subject.ysowork
dc.subject.ysoindividuality
dc.subject.ysostress (biological phenomena)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record