Show simple item record

dc.contributor.advisorKivijärvi, Marke
dc.contributor.authorTapio, Riina
dc.date.accessioned2022-12-19T05:45:58Z
dc.date.available2022-12-19T05:45:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84442
dc.description.abstractAmmatillinen toimijuus määrittää osaltaan sitä, kuinka yksilö toimii tai ei toimi työympäristössään. Ilmiönä se on kontekstuaalista, muuttuvaa ja kokemuksellista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää osatyökykyisten ammatillisen toimijuuden kokemusta ja sen rakentumista syöpään sairastuneiden kontekstissa. Tutkimuksessa etsittiin vastausta siihen, miten yksilön ammatillinen toimijuus rakentuu ja kuinka se koetaan muutoksessa vakavan sairauden myötä sekä miten erilaiset työelämäkokemukset vaikuttavat ammatillisen toimijuuden kokemukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan osatyökykyisten syöpään sairastuneiden kerronnassa rakentuvaa ammatillista toimijuutta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi työkyvyn sekä toimijuuden teoriat. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineistona oli syöpään sairastuneiden osatyökykyisten työelämästä kirjoittamia kokemuskerronnallisia kertomuksia, joita kerättiin eri lähteistä. Kertomuksia aineistossa oli yhteensä 25. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jossa käytettiin aineiston teemoittelussa apuna toimijuuden osaamisen, kykenemisen, haluamisen, tuntemisen, täytymisen ja voimisen modaliteetteja. Tutkimuksen tuloksien mukaan syöpään sairastuneen osatyökykyisen ammatillinen toimijuus näyttäytyy sisäisenä kokonaisuutena, jossa on havaittavissa aktiivista, aloitteellista ja tavoitteellista toimintaa työtä kohtaan fyysisistä ja kognitiivisista rajoitteista huolimatta. Merkityksellistä tässä on halu sekä motivaatio työskennellä muuttuneilla voimavaroilla ja työkyvyllä ja siten sovittaa yhteen työ ja vakava sairaus. Ulkoiset tekijät näyttävät muodostavan yksilöä ympäröivät rakenteet, joiden sisällä toiminta tapahtuu. Mahdollisuudet sekä koettu tuki ja muiden hyväksyntä edistivät aineiston perusteella yksilön ammatillista toimijuutta. Vastaavasti ympäröivät toiminnan esteet ja rajoitteet kavensivat yksilön mahdollisuuksia toteuttaa ammatillista toimijuuttaan.fi
dc.format.extent105
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertoimijuuden modaliteetit
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.titleKokemuksia ammatillisen toimijuuden rakentumisesta osatyökykyisten syöpään sairastuneiden kontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212195697
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysoosatyökykyiset
dc.subject.ysosyöpätaudit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record