Show simple item record

dc.contributor.advisorMoisio, Olli-Pekka
dc.contributor.authorHanhisalo, Timo
dc.date.accessioned2022-12-15T12:01:14Z
dc.date.available2022-12-15T12:01:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84421
dc.description.abstractKäsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa käsitys Frankfurtin koulun piirissä kehitetystä kulttuuriteollisuusteoriasta ja etsiä tapoja, joilla sitä on mahdollista soveltaa sosiaalisen median tutkimiseen ilmiönä. Koska teoria on muotoiltu toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa, on tarpeen asettaa se historialliseen ja kulttuurilliseen kontekstiinsa sekä ottaa talousjärjestelmän ja mediakentän läpikäymät muutokset huomioon siltä osin, kun ne ovat teorian soveltamisen kannalta olennaisia. Esiteltyäni käytetyn teoreettisen viitekehyksen siirryn käsittelemään kaupallista sosiaalista mediaa modernin kulttuuriteollisuuden muotona yhteiskunnassa, jossa uusliberaali kapitalismi on saavuttanut hegemonisen aseman. Tarkastelen sitä, miten sosiaalisen median liiketoimintamallit ja suunnitteluratkaisut edistävät kulttuurin alueella eteneviä esineellistymisen ja tavaroitumisen prosesseja, jotka kultuuriteollisuusteoria alun perin liitti joukkotiedotusvälineisiin ja viihdeteollisuuteen. Lisäksi lähestyn modernissa tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä malleja kaupallisen sosiaalisen median toiminnasta fetisismin käsitteen kautta kuvatakseni tapaa, jolla taloudellisen intressin ohjaamat sosiaalisen median alustat pyrkivät ylittämään tavaraluonteensa ja näyttäytymään luonnollisena osana ihmisten arkitodellisuutta. Yksi kulttuuriteollisuusteorian keskeisistä väitteistä on, että teollisen tuotannon piirteitä saava kaupallinen kulttuuri paitsi edistää voitontavoittelun logiikan leviämistä yhteiskunnassa, myös vakaannuttaa vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän asemaa vetämällä yleisönsä osaksi kapitalismin kiertokulkua. Esitän tutkimuksessa, että social networking site -tyyppiset sosiaalisen median alustat edistävät tätä ideologista funktiota kahdella tavalla. Ensimmäinen liittyy henkilöbrändiajatteluun, joka tuottaa näennäisyksilöllisyyttä ja konformismia sosiaalisen paineen sekä alustoilla vallitsevan jakamisen imperatiivin kautta. Toinen juontuu alustojen roolista kulutuskulttuuriin sidotun henkilökohtaisen identiteetin muodostamisessa ja ilmaisemisessafi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleNäennäisyksilöllisyys ja tuotteistettu identiteetti : sosiaalisen median tarkastelua kulttuuriteollisuusteorian näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212155676
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysokulttuuriteollisuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysokriittinen teoria
dc.subject.ysouusliberalismi
dc.subject.ysoideologiat
dc.subject.ysoyhteiskuntafilosofia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record