Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.authorSinisalo, Vilma
dc.date.accessioned2022-11-24T07:10:49Z
dc.date.available2022-11-24T07:10:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84066
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassani tarkastelen neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten vanhempien kokemuksia palvelujärjestelmän väliinputoamisesta. Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä asema palvelujärjestelmässä näyttäytyy aiemman tutkimuksen sekä julkisen keskustelun valossa heikkona ja väliinputoamista tapahtuu monien perheiden kohdalla. Tavoitteenani on ollut syventää ymmärrystä ilmiöstä ja olenkin halunnut tarkemmin selvittää, millaisia väliinputoamisen kokemuksia neuropsykiatrisesti oireilevien lasten vanhemmilla on. Tutkimusotteeni pohjaa fenomenologiseen tutkimusperinteeseen, joka pyrkii tarkastelemaan asioiden ilmenemistä yksilöille heidän kokemuksissaan. Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä neuropsykiatrisen häiriön diagnoosin saaneen lapsen vanhemman haastattelusta. Haastattelut on toteutettu narratiivisina haastatteluina kerrontaa mahdollisimman vähän ohjaten, ja haastatteluaineisto on analysoitu fenomenologis-hermeneuttista analyysimenetelmää käyttäen. Haastatteluaineisto on pilkottu merkitysyksiköihin, joista on muodostettu ala-, ylä- ja pääteemoja alustavaan ymmärrykseen peilaten. Pääteemoiksi analyysin perusteella muodostuivat palvelujärjestelmän epäkohdat, neuropsykiatristen oireiden tunnistamisen pulmat sekä perheen rooli. Kaikki haastateltavat kuvasivat palvelujärjestelmää sekavana ja saamaansa palveluohjausta puutteellisena. Avun hakeminen koettiin työlääksi ja kuormittavaksi, ja moniammatillinen yhteistyö puutteelliseksi tai olemattomaksi. Monet vanhemmat kokivat, että ammattilaiset eivät ole riittävissä määrin tunnistaneet lapsen oireilun taustasyitä tai ottaneet vanhemman huolia vakavasti. Perheen rooli suhteessa väliinputoamiseen nähtiin moninaisena. Toisaalta osa vanhemmista koki perheen pärjäävän palvelujärjestelmän näkökulmasta liian hyvin saadakseen tukea. Toisaalta kuormittuneet vanhemmat eivät välttämättä enää jaksaneet ottaa tukea vastaan. Vanhemmat tunnistivat myös itsessään neuropsykiatrisia oireita, mikä vaikeutti avun hakemista. Analyysissä muodostuneet teemat voidaan vanhempien kokemuksissa nähdä sekä väliinputoamisen syinä että osana itse väliinputoamista. Nepsy-lasten ja heidän perheidensä väliinputoaminen ei aineiston analyysin perusteella näyttäydy ajallisesti rajattavana tilana tai tilanteena, vaan jatkuvana prosessina, jossa palvelujärjestelmä ei huomioi perheen kokonaisvaltaista tuen tarvetta ja perhe joutuu itse etsimään ja vaatimaan apua ja tukea usein uupumiseen saakka. Väliinputoaminen saattoi perheen näkökulmasta olla hyvinkin aktiivista toimintaa ja perheen asioissa saattoi olla montakin tahoa näennäisesti auttamassa.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.title”On jätetty perheenä yksin” : nepsy-lasten vanhempien kokemuksia palvelujärjestelmän väliinputoamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202211245339
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysopalvelujärjestelmät
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoautismikirjon häiriöt
dc.subject.ysoautismi
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysoneuropsykiatria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record