Show simple item record

dc.contributor.authorSirviö, Tomi
dc.date.accessioned2022-11-22T10:50:09Z
dc.date.available2022-11-22T10:50:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationSirviö, T. (2022). Itseään rukoilevat koneet : kirjaimellistuvat kielikuvat scifirunoa rakentamassa. <i>Kulttuurintutkimus</i>, <i>39</i>(3), 22-38. <a href="https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/113747" target="_blank">https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/113747</a>
dc.identifier.otherCONVID_160132617
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84020
dc.description.abstractTässä artikkelissa analysoin kolmea suomalaista scifiaiheista runoa. Runot ovat Markku Paasosen "Kone", Veera Antsalon "Play" ja Tomi Sonsterin "Tettiläinen". Jokainen tieteisfiktiivinen maailma on rakennettu novumin ympärille. Novum on jokin ilmiö tai keksintö, joka eroaa kirjoittajan omasta todellisuudesta ja joka on selitetty tieteellisesti. Carl Malmgrenin mukaan novumit voidaan nähdä ekstrapolatiivisina novumeina, jotka on tehty venyttämällä jokin asia tekijän omasta todellisuudesta, sekä spekulatiivisina novumeina, jotka tuovat lukijan keskelle täysin uusia todellisuuden lakeja. Nämä kaksi novumin päätyyppiä perustuvat runouden kielikuviin. Ekstrapolatiivinen novum perustuu metonymiaan ja spekulatiivinen novum metaforaan. Aluksi analysoin metaforaa ja metonymiaa novumeina, jotka konkretisoituvat runoissa. Sitten paikallistan teksteistä tieteiskirjallisuuden ja runouden yhteiset lajipiirteet. Seo-Young Chun mukaan nämä piirteet ovat 1) yksinpuhelu, 2) lyyrinen ajattomuus, 3) verbaalinen intensiivisyys, 4) musikaalisuus ja 5) poikkeavat tietoisuuden tilat. Analysoimani runot osoittavat, että koneiden hallitsema maailma on mielikuvitukseton ja tyhjä ja että nämä runot eivät toimi science fiction -runoina ilman intertekstuaalisia yhteyksiä muihin scifi-teksteihin. Ovatko nämä runot tieteiskirjallisuutta, on epäolennainen kysymys, koska scifiaiheisten runojen analysointi tieteisfiktion lajipiirteiden avulla lisää lukijan ymmärrystä oman todellisuutemme ongelmista.fi
dc.description.abstractIn this article I analyze three Finnish poems which all include topics from Science Fiction. The poems are Markku Paasonen’s “Kone” (“Machine”), Veera Antsalo’s “Play” and Tomi Sonster's “Tettiläinen” (“Practical Trainee”). Every science fiction world is constructed around a novum. Novum is something that differs from the author’s own reality, and which is explained with a scientific method. According to Carl Malmgren, novums are based on poetic figures of speech. The extrapolative novum is based on metonymy and the speculative novum is based on metaphor. First, I analyze metaphor and metonymy as novums which become concrete in the poems. Then I localize five features that are common with science fiction and poetry. According to Seo-Young Chu, those features are 1) science fictional soliloquists, 2) lyric time, 3) verbal intensity, 4) musicality and 5) heightened and eccentric states of subjectivity. In my main conclusion poems show that the world ruled by machines will be uninventive. If these poems are science fiction is an irrelevant question, because analyzing them through the genre of science fiction increases the reader’s understanding of the problems in our own reality.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherKulttuurintutkimuksen seura
dc.relation.ispartofseriesKulttuurintutkimus
dc.relation.urihttps://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/113747
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0
dc.subject.otherPaasonen, Markku
dc.subject.otherAntsalo, Veera
dc.subject.otherSonster, Tomi
dc.titleItseään rukoilevat koneet : kirjaimellistuvat kielikuvat scifirunoa rakentamassa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202211225302
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange22-38
dc.relation.issn0781-5751
dc.relation.numberinseries3
dc.relation.volume39
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2022 Kulttuurintutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysotieteiskirjallisuus
dc.subject.ysolyriikka
dc.subject.ysometaforat
dc.subject.ysorunot
dc.subject.ysokirjallisuudentutkimus
dc.subject.ysointertekstuaalisuus
dc.subject.ysokielikuvat
dc.subject.ysometonymia
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15527
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1365
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3517
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24644
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1066
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17213
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4677
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3516
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0