Show simple item record

dc.contributor.authorSalin, Kasper
dc.contributor.authorHuhtiniemi, Mikko
dc.contributor.authorJaakkola, Timo
dc.date.accessioned2022-11-16T07:34:10Z
dc.date.available2022-11-16T07:34:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationSalin, K., Huhtiniemi, M., & Jaakkola, T. (2022). Liikuntaa opettavien opettajien ja kouluterveydenhoitajien yhteistyö oppilaiden toimintakyvyn edistämisessä ja Move!-järjestelmän hyödyntämisessä. <i>Kasvatus</i>, <i>53</i>(4), 364-374. <a href="https://doi.org/10.33348/kvt.122510" target="_blank">https://doi.org/10.33348/kvt.122510</a>
dc.identifier.otherCONVID_159324630
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83932
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia liikuntaa opettavien opettajien ja kouluterveydenhoitajien käsityksiä moniammatillisesta yhteistyöstä toimintakyvyn edistämiseen ja Move!-mittauksiin liittyen. Kummatkin toimijat ovat keskeisiä oppilaiden toimintakyvyn edistämisessä sekä perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvän Move!-järjestelmän hyödyntämisessä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena erikseen kouluterveydenhoitajille (N=192) ja liikuntaa opettaville opettajille (N=359). Määrällisten kysymysten analysoinnissa hyödynnettiin t-testiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä ja laadullisen aineiston analyysissä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tulosten mukaan korkeintaan noin puolet opettajista ja kouluterveydenhoitajista oli tehnyt toimintakykymittausten suunnitteluun, palautteen antamiseen ja tulosten hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä. Lisäksi opettajien ja kouluterveydenhoitajien käsitykset yhteistyön toteutumisesta vaihtelivat. Keskeisimmäksi yhteistyön toteutumiseen vaikuttavaksi tekijäksi nousi yhteinen aika ja kohtaamiset. Opettajien ja kouluterveydenhoitajien perus- ja täydennyskoulutuksissa tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota moniammatillisen yhteistyön edistämiseen ja molempien ammattitaidon hyödyntämiseen oppilaiden toimintakyvyn tukemisessa.fi
dc.description.abstractPhysical education teachers and school nurses are key actors in promoting students’ physical functioning capacity and in utilizing the curriculum-based Move! fitness monitoring system. The purpose of this study is to investigate physical education teachers’ and school nurses’ experiences of multiprofessional co-operation while utilizing the Move! system to promote students’ functioning capacity. The study was conducted with a questionnaire separately for school nurses (N=192) and for physical education teachers (N=359). The comparison of the quantitative questions of the questionnaire utilized the t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). The qualitative data was analyzed using a theory-based content analysis method. The results indicate that approximately half of the teachers and nurses who participated in the study had experiences of multiprofessional co-operation in planning the measurements, giving feedback and utilizing the results. In addition, there were multiple differences in how the co-operation had occurred between teachers and nurses. Mutual time and interaction were the key factors influencing the co-operation process. In the future, multi-professional co-operation should be given a greater role in teachers’ and nurses’ basic and continuing education programs in order to utilize the expertise of these professionals in promoting pupils’ physical functioning capacity in basic education.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherKoulutuksen tutkimuslaitos
dc.relation.ispartofseriesKasvatus
dc.relation.urihttps://journal.fi/kasvatus/article/view/122510
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherMove! -mittaus- ja palautejärjestelmä
dc.subject.otherMove! fitness monitoring system
dc.titleLiikuntaa opettavien opettajien ja kouluterveydenhoitajien yhteistyö oppilaiden toimintakyvyn edistämisessä ja Move!-järjestelmän hyödyntämisessä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202211165227
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSport Pedagogyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange364-374
dc.relation.issn0022-927X
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume53
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat, 2022
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysomittaus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysofyysinen toimintakyky
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoterveydenhoitajat
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p19327
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4794
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6334
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12025
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p27172
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16485
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p943
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7967
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.33348/kvt.122510


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright