Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorHaapamäki, Saara
dc.date.accessioned2022-09-30T05:53:49Z
dc.date.available2022-09-30T05:53:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83391
dc.description.abstractTämän määrällisen tutkimuksen keskiössä oli opettajan kuormittuneisuus ja sen yhteys koettuun fideliteettiin, tehokkuuteen ja hyväksyttävyyteen luokka-tasolle suunnitellussa käyttäytymisinterventiossa. Tehokkuus mitattiin käyttämällä opettajan kokeman häiriökäyttäytymisen muutosta intervention ai-kana. Osallistujat (N = 208) olivat suomalaisia yläkoulun opettajia ja aineisto on osa Työrauha Kaikille -tutkimusta. Intervention tehokkuus on todettu aiemmissa tutkimuksissa. Hierarkkista regressioanalyysia käytettiin ja taustamuuttujat kontrolloitiin. Päätulokset osoittivat, että opettajan kuormittuneisuus selitti häiriökäyttäytymisen muutosta negatiivisesti, mutta häiriökäyttäytyminen ennen interventiota käänsi yhteyden: mitä enemmän opettaja koki kuormittuneisuutta ennen interventiota ja mitä vähemmän opettaja koki häiriökäyttäytymistä, sitä vähemmän tehokkaana opettajat kokivat intervention. Kuormittuneisuus ei selittänyt itsearvioitua fideliteettiä eikä intervention hyväksyttävyyttä. Häiriökäyttäytymisellä ennen interventiota oli suurempi yhteys intervention tehokkuuteen kuin opettajan kuormittuneisuudella. Kuitenkin korrelaatio opettajan kuormittuneisuuden ja häiriökäyttäytymisen muutoksen välillä osoitti, että mitä enemmän opettaja koki kuormittuneisuutta, sitä tehokkaammaksi hän koki intervention. Yhteenvetona, luokan hallinta on tärkeämpää kuin kuormittuneisuuden hallintakeinot, koska luokan hallinta vähentää sekä häiriökäyttäytymistä että opettajan kuormittuneisuutta.fi
dc.description.abstractThis study focused on teacher strain and its relation to teacher self-estimated fidelity, effectiveness, and acceptability of the class-wide intervention to reduce disruptive behaviour. Effectiveness was measured with teacher-experienced changes in disruptive behaviour during the intervention. The participants (N = 208) were Finnish middle school teachers, and the data was from the intervention (Työrauha kaikille). The effectiveness of the intervention was indicated earlier. Hierarchical regression analysis was used and background variables were controlled in it. The main result in this study indicated that teacher strain explained the changes of disruptive behaviour negatively but disruptive behaviour before the intervention changed the direction: the more teacher experienced strain before the intervention and the less teacher experienced disruptive behaviour, the less effective the intervention was experienced to be by the teacher. Teacher strain did not explain the self-estimated fidelity or the acceptability of the intervention. The disruptive behaviour before the intervention had clearer effect on effectiveness than teacher strain. Then again, correlation between teacher strain and changes of disruptive behaviour indicated that the more teacher experienced strain, the more effective intervention was experienced to be. In conclusion, classroom management is more important than coping strategies for strain because it has a decreasing effect on both disruptive behaviour and teacher strain.en
dc.format.extent45
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherteacher overload
dc.subject.otherbehavioural environment
dc.subject.otherFinnish comprehensive school
dc.subject.othermiddle school
dc.titleTeacher strain and its relation to experienced fidelity, effectiveness, and acceptability of the intervention
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209304743
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysojärjestyshäiriöt
dc.subject.ysokuormitus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoupper comprehensive school
dc.subject.ysodisruptive behaviour
dc.subject.ysostrains and stresses
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysocomprehensive school
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record