Show simple item record

dc.contributor.authorHuhtanen, Kerkko
dc.contributor.authorItkonen, Hannu
dc.date.accessioned2022-09-28T12:01:17Z
dc.date.available2022-09-28T12:01:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationHuhtanen, K., & Itkonen, H. (2022). Julkiset palvelutuotantotehtävät suomalaisten liikuntaseurojen muodonmuutosten lähteenä. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>59</i>(4), 91-102. <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2022/lt_4_2022_091-102.pdf" target="_blank">https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2022/lt_4_2022_091-102.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_156688537
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83338
dc.description.abstractSuomalaisessa yhteiskunnassa kansalaistoimijoilla on aina ollut merkittävä asema väestön hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden tuottamisessa. Viime vuosina julkinen sektori on kuitenkin pyrkinyt laajentamaan muiden yhteiskuntasektorien toimijoiden, kuten liikunta- ja urheiluseurojen, osallistumista kansalaisten palvelutuotantoon. Tarkastelemme artikkelissa, (1) millaisiin julkisten palvelujen tuotantotehtäviin liikuntaseurat ovat olleet valmiita sitoutumaan ja (2) miten tehtävät ovat muuttaneet seuratoimintaa. Lähestymme tutkimusaihettamme vertailemalla kahdeksaa julkiseen palvelutuotantoon paikallisesti sitoutunutta liikuntaseuraa. Tutkimusaineistomme koostuu tapaustutkimusseurojen toimijoiden teemahaastatteluista ja seuradokumentoinneista. Analyysimenetelmänä käytämme teorialähtöistä sisällönanalyysiä, jossa hyödynnämme David Billisin teoriaa hybridiorganisaatioista. Tutkimuksemme havainnollistaa edeltäviltä vuosikymmeniltä jatkunutta suomalaisen seuratoiminnan monimuotoistumista, joka on saanut julkishallinnon ohjaamana uusia haaroja kansalaisten liikunnan ja hyvinvoinnin edistämistehtävistä. Tapaustutkimusseurojen monipuolistuneessa palvelutarjonnassa ilmentyvät niin kansallisessa liikuntapolitiikassa painotettujen väestöryhmien ohjatun liikunnan palvelut kuin liikuntaolosuhteiden ylläpitotehtävät. Sektorikohtaisten erityispiirteiden näkökulmasta julkisiin palvelutehtäviin sitoutumisen keskeisimpinä vaikutuksina seuroille näyttäytyvät seuratoimintojen omistajuuden hajautuminen, sisäinen eriytyminen ja toiminnallisten prioriteettien monimuotoistuminen. Kokonaiskuvassa seurojen sitoutumista julkisiin palvelutehtäviin voi tarkastella osana seuratoiminnan laaja-alaisempaa hybridisoitumista, joka ilmenee myös toimintojen liiketoiminnallistamisena ja lisääntyneenä yhteistyönä yksityisen sektorin kanssa.fi
dc.description.abstractCivil society actors have always had a significant role in the Finnish society providing welfare and social security for citizens. However, in recent years public sector has strived to involve actors of other societal sectors, such as sport clubs, more widely to public service provision. We examine in this article, (1) to what kind of public service tasks have the sport clubs been willing to commit and (2) how have these tasks changed the club activities. We approach our topic with a comparative case study of eight Finnish sport clubs committed locally to public service provision. Our research data consists of club documentation and thematic interviews of the club operatives. Theory driven content analysis is used, utilizing David Billis´s theory of hybrid organizations. Our research demonstrates the ongoing diversification of sport club activities, which has gained new branches from the provision of public services. The maintenance of sports facilities and the organization of physical activities for the demographic groups emphasized on the national sport policy are both represented in the services of the case study clubs. From the sectoral characteristics point of view the main effects of these tasks for clubs were division of ownership, inner differentiation, and diversification of operational priorities. In overall, public service provision can be interpreted as one area of more comprehensive hybridization of sport clubs, manifested also in the businessification of club activities and in increased collaboration with the private sector.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2022/lt_4_2022_091-102.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherthird sector organizations
dc.subject.othersport clubs
dc.subject.otherpublic services
dc.subject.otherhybridization
dc.titleJulkiset palvelutuotantotehtävät suomalaisten liikuntaseurojen muodonmuutosten lähteenä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209284694
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sportsen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange91-102
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume59
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Liikuntatieteellinen seura, 2022
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysopalvelutuotanto
dc.subject.ysojulkiset palvelut
dc.subject.ysokansalaistoiminta
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysokolmas sektori
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntaseurat
dc.subject.ysojärjestötoiminta
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13221
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1285
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2251
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p272
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6901
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4230
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2041
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4785
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright