Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorPasanen, Miika
dc.date.accessioned2022-07-06T05:25:01Z
dc.date.available2022-07-06T05:25:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82232
dc.description.abstractDigitalisaatio on vaikuttanut laajasti yhteiskuntamme jokaiseen osa-alueeseen. Journalismi ja sen kulutus ei ole tässä poikkeus vaan elämme mediamurroksen aikaa. Digitalisaatio on muuttanut uutismedioiden toimintatapoja, jonka seurauksena myös kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut. Nykyään kuluttajalle syötetään informaatiota joka puolelta eivätkä uutismediat ole enää tiedon portinvartijoina. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää digitalisaation vaikutuksia uutismedian kuluttajakäyttäytymiseen sekä eri kuluttajaryhmien välisiä eroja. Tämän lisäksi käsitellään journalismin historiaa, sen periaatteita ja määritellään termejä kuten digitalisaatio, teknologia- ja mediakonvergenssi sekä käsitellään journalismin tulevaisuuden algoritmisia ratkaisuja. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja se pohjautuu aikaisempaan tutkimukseen. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kuluttajien pääsääntöinen tapa kuluttaa uutis-mediaa löytyy internetistä. Kuluttajat ovat omaksuneet digitalisaation mahdollistamat hyödyt ja he odottavat ilmaista ja nopeaa tiedonsaantia. Kuluttajat ovat myös aikaisempaa aktiivisempia ja ovat vuorovaikutuksessa uutismedioiden kanssa, vaikkakin viime vuosina tämä on ollut laskussa. Kuluttajaryhmien kulutuskäyttäytymisessä on suuria eroja. Korkeasti kouluttautuneet, enemmän tienaavat ja nuoremmat ikäpolvet kuluttavat verkossa uutismediaa huomattavasti vastaparejaan enemmän.fi
dc.description.abstractDigitalization has had a profound impact on every aspect of our society. Journalism and its consumption is no exception here and we are living in a time of media revolution. Digitalization has changed the way news media operate and as a result consumer behavior has also changed. Today, information is fed to the consumer from all sides and news media are no longer the gatekeepers of information. The purpose of this thesis is to investigate the effects of digitalization on the consumer behavior of journalistic content and the differences between different consumer groups. In addition, we discuss the history of journalism, its principles and define terms such as digitalization, technology- and media convergence, furthermore we discuss the algorithmic solutions for the future of journalism. This thesis was done as a literature review and is based on previous research. The study found that the main way consumers consume news media is by using the internet. Consumers have embraced the benefits of digitalization and expect free and fast access to information. Consumers are also more active than ever before and interact with the news media, although this has been declining in recent years. There are big differences in the consumption behavior of consumer groups. Highly educated, more earning and younger generations use significantly more online newsmedia than their counterparts.en
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.subject.otherverkkouutiset
dc.titleDigitalisaation vaikutukset uutismedian kuluttajakäyttäytymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202207063831
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoalgoritmit
dc.subject.ysokonvergenssi
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysokulutus
dc.subject.ysomedia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record