Show simple item record

dc.contributor.advisorTaipale, Sakari
dc.contributor.advisorTammelin, Mia
dc.contributor.authorOikarinen, Simo
dc.date.accessioned2022-06-30T09:35:55Z
dc.date.available2022-06-30T09:35:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82130
dc.description.abstractRikollisen toiminnan haittavaikutukset ulottuvat yksilötason vaikutuksiltaan aina rikoksen uhrin kohtaamasta haitasta rikoksentekijän kohtaamiin seuraamuksiin, sekä makrotasolla valtiolle aiheutuviin kustannuksiin valvonnasta seuraamusten toimeenpanoon. Tämän vuoksi rikoksettoman elämäntavan edistäminen on tärkeä tutkimuskohde, ja tieteellisen tutkimuksen avulla voidaan parhaimmillaan ehkäistä rikollista toimintaa ja tästä koituvia haittoja. Rikostaustaisten elämäntapamuutoksen edistäminen on osa Rikosseuraamuslaitokselle asetettua tehtävää, ja uusintarikollisuuden vähentäminen on yksi Suomen kriminaalipoliittisista tavoitteista. Tutkielmassa tarkastellaan rikostaustaisten rikoksettoman elämän saavuttamista eli desistanssia sekä Rikosseuraamuslaitoksella toteutettavaa rikoksettoman elämän edistämiseen pyrkivää tukemistyötä. Tutkielma kuuluu laadullisen tutkimussuuntauksen piiriin ja osana tutkimusta keväällä 2021 haastateltiin seitsemää Rikosseuraamuslaitoksen työntekijää. Haastattelut toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttaman AKO-hankkeen kanssa. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmällä, jonka avulla aineisto koodattiin ja jäsennettiin systemaattisesti. Analyysin tuloksena muodostettiin näkemys tukemistyön onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä tukemistyön haasteista, jotka kytkettiin osaksi toimijuuden näkökulmasta tarkasteltua desistanssin prosessia. Tutkimuksen tuloksena todettiin desistanssin prosessissa tukemistyön onnistumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi yhteistyö, ammattitaito sekä asiakkaan voimavarat ja sitoutuminen muutokseen. Tukemisen haasteita tunnistettiin lähityöhön ja yhteistyöhön sekä hallinnollisrakenteellisiin tekijöihin liittyen. Desistanssin prosessissa yksilön toimijuuden kannalta keskeiseltä näyttäytyy uusien, rikoksettomien identiteettien luominen, sekä näiden ylläpitoa tukevien rakenteiden saaminen yksilön elämään. Tutkimustulosten perusteella muun muassa tukemistyötä tekevän työntekijän ammattitaito voi olla merkittävässä roolissa rikostaustaisen desistanssin tukemisessa, mutta monimuotoiset haasteet asiakkaan omasta asennoitumisesta palvelujärjestelmän riittämättömään tukeen sekä kuntien puutteelliseen vastuunottoon voivat heikentää mahdollisuuksia rikoksettomien identiteettien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.fi
dc.format.extent106
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherdesistanssi
dc.titleTukemistyön haasteet ja onnistumisen tekijät desistanssin prosessissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206303731
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysorikostausta
dc.subject.ysoelämänmuutokset
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysorikoksentekijät
dc.subject.ysotoimijuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record