Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorKukkonen, Pihla
dc.date.accessioned2022-06-20T07:25:03Z
dc.date.available2022-06-20T07:25:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81878
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella osa-aikaista erityisopetusta varhaiskasvatuksen erityisopettajien toteuttamana. Tutkimuksessa selvitettiin millaisilla tavoilla erityisopettajat toteuttavat osa-aikaista erityisopetusta osana työtänsä ja millaiset erilaiset tekijät ovat merkityksellisiä osa-aikaisen erityisopetuksen toteutumisessa. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työtä, inklusiivista varhaiskasvatusta ja osa-aikaista erityisopetusta aiemman tutkimustiedon perusteella. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2022 haastattelemalla neljää (4) varhaiskasvatuksen erityisopettajaa puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä aineistolähtöisesti. Tutkimus osoitti, että tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatuksen erityisopettajien toteuttama osa-aikainen erityisopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jota toteutettiin yhteistyössä muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa erilasia pedagogisia ratkaisuja hyödyntäen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteutumisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä olivat varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuva ja suunnitelmallisuus, päiväkotien toimintakulttuurit, tiedonkulku sekä asenteet lapsen tukea ja inklusiivista kasvatusta kohtaan. Olisi tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiselle keskustelulle ja suunnittelulle varattaisiin riittävästi aikaa, jotta osa-aikaisella erityisopetuksella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset toteutua varhaiskasvatuksen arjessa osana lapsen kokonaisvaltaista tukea.fi
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherosa-aikainen erityisopetus
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen erityisopettaja
dc.titleVarhaiskasvatuksen erityisopettaja osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttajana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206203487
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoerityiskasvatus
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysoerityispedagogiikka
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record