Show simple item record

dc.contributor.advisorHiltunen, Leena
dc.contributor.authorKauppinen, Marjoriitta
dc.date.accessioned2022-06-20T05:20:42Z
dc.date.available2022-06-20T05:20:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81865
dc.description.abstractOpettajan työnkuva ja vaadittava osaaminen on kehittynyt paljon viimeisten vuosien aikana. Varsinkin koronaviruspandemia vauhditti osaamisen kehittämisen tarvetta ja pedagogiikan edistämistä eri oppilaitoksissa. Opetuskontekstista riippumatta opettajan osaamisen tulisi olla kokonaisvaltaista, tasalaatuista, oppimista edistävää ja ajantasaista. Opetushenkilöstön resilienssiä koetellaan jatkuvasti pedagogiikan karusellissa ja näin ollen omien vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen, mutta myös uuden opettelu on opettajien velvollisuus. Opettajan rooli ei ole enää pelkästään opettaa oppilaita vaan myös oppia oppilailta. Yhteiskehittäminen ja oppimismuotoilu ovat hyvä ratkaisu tähän haasteeseen. Tässä tutkielmassa käsitellään sotilasopetuslaitoksen opettajien eri osaamisalueita TPACK-viitekehyksen kautta ja selvitetään, kuinka sotilaspedagogiikka istuu siihen. Lisäksi tehdään yhteistyötä oppilaiden kanssa ja pyritään löytämään opiskelijaystävällisempiä näkökulmia oppimisprosessiin, jotta voitaisiin tulevaisuudessa siirtyä opettajalähtöisyydestä oppijakeskeisempään, modernimpaan sotilaspedagogiikkaan. Tuloksista selviää merkityksellisimmät kehityskohteet ja sen perusteella rakennettiin mallinnus, jota voidaan hyödyntää lisäksi muissa kohdeorganisaation aselajikouluissa.fi
dc.description.abstractThe teacher's job description and required skills have developed a lot in recent years. The coronavirus pandemic in particular accelerated the need for developing competences and improving pedagogy in various educational institutions. The teacher's competence should be holistic, uniform, conducive to learning and up-to-date in every teaching context. The resilience of teaching staff is being tested by the ongoing carousel of pedagogy and thus it is the duty of teachers to recognize and support their own strengths as well as learn new skills. The role of the teacher is no longer to teach students but also to learn from. Co-development and learning design are good solutions to this challenge. In this thesis the different areas of expertise are explored through the TPACK framework and it is studied how it is compatible with the military. In addition there will be co-operation with the students and the aim is to find more student- friendly perspectives concerning the learning process in order to change from a teacher centered approach into a more student centered and modern military pedagogy in the future. The results reveal the most significant development targets based on which the modeling was built. The modeling can be used in the other units of the target organization.en
dc.format.extent128
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppimismuotoilu
dc.subject.otheropetuksen suunnittelu
dc.subject.otherTPACK-malli
dc.titlePioneerikoulun opettajien osaamisen kehittäminen oppimismuotoilun avulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206203474
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiafi
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiaen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoyhteisöllinen oppiminen
dc.subject.ysosotilaspedagogiikka
dc.subject.ysosuunnittelu
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysokehittämistutkimus
dc.subject.ysooppimisprosessi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record