Show simple item record

dc.contributor.advisorKiviniemi, Anne-Laure
dc.contributor.authorSilventoinen, Axel
dc.date.accessioned2022-06-20T05:17:14Z
dc.date.available2022-06-20T05:17:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81864
dc.description.abstractHaagissa sijaitsevan Kansainvälinen rikostuomioistuin (perustettu vuonna 1998, tullut käyttöön 2002) on edelleen kehitteillä oleva instituutio, joka käsittelee kansainvälisiä rikoksia. Tuomioistuin kohtaa mm. ratkaisemattomia peruslainsäädännön epävarmuustekijöitä, ja antaa hallintaoikeuden monille kielellisesti ja kulttuurisesti erilaisille perustuslaeille. Tuomioistuimen konteksti on näin ollen geopoliittinen ja syyllistetään ”politisoitumisesta”, jolloin sen legitiimiys joutuu usein ulkopuolisten tahojen kyseenalaistetuksi. Professori ja antropologi Sigurd D’hondt projektissaan tutkii tuomioistuimen toimijoiden tapaa hallita oikeussaleissa instituution kohtaamia jännitteitä tutkien mm. diskursiivisten, vuorovaikutuksellisten ja kulttuurillisten näkökulmien kautta. Tämä pro gradu -tutkielma keskittyy tuomioistuimen toimintaan diskursiivisesta näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena on Al Hassan -oikeustapaus, jossa tutkitaan syyttäjän (litteroituja) avauslausuntoja kriittisen diskurssintutkimuksen avulla. Pyrin selvittämään, miten syyttäjä rakentaa diskursiivisesti positiivisen kuvan tuomioistuimesta ja negatiivisen kuvan syytetystä, ja mitä piileviä ideologioita näistä diskursiivisista kuvista rakentuu. Teoreettinen viitekehys rakentuu diskurssin, juridisen diskurssin ja genren, ja kriittisen diskurssintutkimuksen käsitteistä. Analyysimetodina hyödynsin Reisiglin ja Wodakin heuristista diskursiivisten strategioiden mallia sekä van Dijkin teoriaa ideologisesta me-muut-vastakkainasettelusta. Syyttäjä asemoituu avauslausunnoissaan omassa asemassaan, koko tuomioistuimen edustajana sekä anonyymien uhrien puolelle. Tuomioistuimen positiivisen kuvan analysoinnissa esiin nousi vahvasti oman (syyttäjän ja tuomioistuimen) aseman korostamisen diskurssi, joka rakentui mm. tuomioistuimen tavoitteiden korostamisesta sekä uhrien kärsimyksen yhdistäminen kansainvälisiin rikoksiin. Syytetyn negatiivisen kuvan analyysissä esiin nousi kriminaalisuuden diskurssi, joka koostui mm. tuomioistuimen tavoitteiden korostamisella, motiivien moraalittomuudella, sekä niiden yhdistäminen kansainvälisten rikosten kategoriaan. Ideologiaksi määriteltiin systemaattinen kontrasti tuomioistuimen perimmäisten tavoitteiden sekä syytetyn kriminaalisuuden diskursiivisissa konstruoinneissa, sekä tuomioistuimen pyrkimys legitimoida itsensä moraalisena auktoriteettina, joka voi määritellä hyvän ja pahan.fi
dc.format.extent41
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofr
dc.subject.otherAnalyse du discours critique
dc.subject.otherCPI
dc.subject.otherCour pénale internationale
dc.subject.othercarré idéologique
dc.subject.othernomination
dc.subject.otherprédication
dc.subject.otherkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.otherAl Hassan
dc.titleLa construction discursive de la légitimité de la Cour pénale internationale (CPI) dans les propos de la Procureure des déclarations préliminaires de l’affaire « Al Hassan »
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206203473
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysotuomioistuimet
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record