Show simple item record

dc.contributor.advisorKurunmäki, Liisa
dc.contributor.authorAla-Kortesmaa, Jussi
dc.date.accessioned2022-06-20T05:05:01Z
dc.date.available2022-06-20T05:05:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81863
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on tutkia vesivoimalaitosten edustajien näkemyksiä vesivoimalaitosten virtavesistössä tekemistä luonnonmukaistamishankkeista. Aihe on merkittävä sillä vesivoimalaitokset aiheuttavat luonnon biodiversiteetille haittoja ja vesivoimalaitoksilla on vaikutuksia useisiin eri sidosryhmiin. Nämä vaikutukset ovat kuitenkin usein vaikeasti rahamääräistettäviä. Tutkimuskysymyksenä on selvittää millaisia ajureita luonnon tilaa parantavat hankkeet pitävät sisällään, mistä tekijöistä luonnon tilan parannus koostuu ja millaisia haasteita päätöksentekoprosessiin liittyy. Lisätutkimuskysymyksenä on selvittää, voidaanko kustannus-hyötyanalyysiä soveltaa virtavesiympäristössä toteutettujen hankkeiden kustannusten ja hyötyjen arviointiin. Tutkimuksen teoria pohjautuu kustannus-hyötyanalyysiin ja aiempiin tutkimuksiin virtavesistön luonnon tilaa parantavista hankkeista. Kustannus-hyötyanalyysin haasteista tässä tutkimuksessa esiin nousivat erityisesti laajuusongelma ja vaikeasti rahamääräistettävien arvojen rahamääräistäminen. Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Aineistonkeruutapana toimii teemahaastattelu ja aineisto analysoidaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen perusteella tunnistettiin neljä keskeistä ajuria luonnon tilaa parantavien hankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi havaittiin, että luontoarvojen taloudellinen arvostaminen on vesivoimayhtiöiden edustajien näkemyksen mukaan haasteellista, ja jopa osittain epärelevanttia. Luonnon tilaa parantaviin hankkeisiin liittyy useita sidosryhmiä, joilla on eriäviä näkökulmia. Kustannusten ja hyötyjen jakautuminen on epätasaista ja riippuvaista valitusta katsantokannasta. Kustannus-hyötyanalyysi nähdään tämän tutkimuksen perusteella toimivaksi, joskin osiltaan haastavaksi vaihtoehdoksi virtavesistön luonnon tilaa parantavien hankkeiden arvioimiseen.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherluonnon taloudellinen arvostaminen
dc.titleVesivoimalaitosten edustajien näkemyksiä luonnon tilaa parantavista hankkeista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206203472
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysovesistöt
dc.subject.ysokustannus-hyötyanalyysi
dc.subject.ysovesivoima
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record