Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Katja
dc.contributor.authorLuhtanen, Viivi
dc.date.accessioned2022-06-17T08:18:17Z
dc.date.available2022-06-17T08:18:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81850
dc.description.abstractIhminen omaksuu elämänsä aikana ikääntymiseen liittyviä ennakkoluuloja, joiden on todettu muuttuvan omaksi kokemukseksi ikääntymisestä keski-iästä lähtien. Vaihdevuodet sijoittuvat naisten keski-ikään ja niiden aikana saattaa esiintyä erilaisia oireita. Tämän lisäksi vaihdevuosien aikana näyttäisi olevan suurempi riski kokea masentuneisuuden tuntemuksia. Vaihdevuosivaiheiden ja -oireiden sekä vaihdevuosien aikaisten masentuneisuuden tuntemusten yhteyttä ikäkokemukseen on tutkittu vain vähän. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroavatko eri vaihdevuosivaiheryhmiin kuuluvat naiset toisistaan ikäkokemuksen suhteen. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää naisten vaihdevuosioireiden, masentuneisuuden tuntemusten, negatiivisen affektiivisuuden, sekä erilaisten taustatekijöiden yhteyttä ikäkokemukseen. Tutkimuksessa käytettiin Jyväskylän yliopiston ERMA- tutkimuksen poikkileikkausaineistoa. Tutkittavat olivat 47–55-vuotiaita Jyväskylän alueelta eri vaihdevuosivaiheessa olevia naisia. Analyysissa oli mukana yhteensä 1098 tutkittavaa. Naiset oli jaettu verinäytteestä määritetyn follikkeleita stimuloivan hormonitason ja kuukautisten vuotopäiväkirjan mukaan eri vaihdevuosivaiheryhmiin: esimenopaussi- (n=304), aikainen perimenopaussi- (n=198), myöhäinen perimenopaussi- (n=209) ja postmenopaussiryhmä (n=387). Tyypillisimpien vaihdevuosioireiden kokemista selvitettiin kyselylomakkeella. Analyysissa oli mukana neljä oireluokkaa: vasomotoriset oireet, somaattiset ja kipuoireet, urogenitaaliset oireet ja psykologiset oireet. Masentuneisuuden tuntemuksia, negatiivista affektiivisuutta ja ikäkokemusta selvitettiin kyselylomakkeilla. Vaihdevuosiryhmien eroja ikäkokemuksen suhteen analysoitiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Vaihdevuosioireiden, masentuneisuuden tuntemusten, negatiivisen affektiivisuuden sekä taustatekijöiden yhteyttä ikäkokemuksen tarkasteltiin lineaarisella regressioanalyysillä. Tulosten mukaan ikäkokemus oli kielteisempi postmenopaussi- kuin esimenopaussivaiheessa olevilla naisilla (F= 3,857). Vaihdevuosioireista urogenitaaliset (p=0,003) sekä somaattiset ja kipuoireet (p=0,013) olivat yhteydessä kielteiseen ikäkokemukseen. Masentuneisuuden tuntemukset (p<0,001) olivat yhteydessä kielteiseen ikäkokemukseen, mutta negatiivisella affektiivisuudella ei havaittu yhteyttä kielteiseen ikäkokemukseen. Taustamuuttujat eivät selittäneet ikäkokemuksen vaihtelua. Tutkimus tuotti uutta tietoa vaihdevuosivaiheiden eroista ikäkokemuksen suhteen. Tutkimus tukee aiempia tuloksia urogenitaalisten oireiden, somaattisten ja kipuoireiden sekä masentuneisuuden tuntemusten yhteydestä ikäkokemukseen. Tämän tutkimuksen rajoituksiin kuuluu poikkileikkausasetelma, jonka johdosta ei voida tehdä päätelmiä oireiden ja ikäkokemuksen kausaalisuhteista. Jatkossa tutkimusta tarvitaankin vaihdevuosioireiden sekä masentuneisuuden tuntemusten ja ikäkokemuksen yhteyden taustatekijöistä ja kausaalisuudesta.fi
dc.format.extent39
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervaihdevuosioireet
dc.subject.otherikäkokemus
dc.subject.othermasentuneisuus
dc.titleVaihdevuosivaiheiden ja -oireiden sekä mielialan yhteys keski-ikäisten naisten ikäkokemukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206173459
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysokeski-ikä
dc.subject.ysovaihdevuodet
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysomieliala
dc.subject.ysooireet
dc.subject.ysokeski-ikäiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record