Show simple item record

dc.contributor.advisorHämäläinen, Jarmo
dc.contributor.authorHietala, Miina
dc.contributor.authorTikkanen, Inka
dc.date.accessioned2022-06-15T07:58:40Z
dc.date.available2022-06-15T07:58:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81724
dc.description.abstractTutkimus on toteutettu osana Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän Yliopiston Tarkkaavuus- ja lukipulmien päällekkäistyminen – taitoprofiilit ja aivotason mekanismit -tutkimusta. Tutkimuksessamme tarkastelemme dysleksian tason muutosta pitkittäisasetelmassa lapsuudesta aikuisuuteen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään toiminnanohjauksen yhteyttä dysleksian tasoon ja sen mahdolliseen muutokseen. Tarkastelu keskittyy toiminnanohjauksen osa-alueista inhibitioon, toiminnasta toiseen vaihtamiseen sekä kognitiiviseen kontrolliin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet näillä taidoilla olevan mahdollisesti yhteyttä dysleksian tasoon. Tutkimukseen osallistui 30 tutkittavaa, joiden lapsuudessa todetun dysleksian muutosta seurattiin pitkittäisasetelmassa, sekä 20 aikuisuuden mittapisteessä tutkittua kontrollia. Lapsuusajan dysleksiaryhmän lukutaidon muutosta tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja 𝞆² -testillä. Lapsuusajan dysleksiaryhmän ja kontrollien, sekä dysleksiaryhmästä muodostettujen Säilynyt dysleksia- ja Helpottanut dysleksia -ryhmien välisiä eroja kognitiivisessa kontrollissa, inhibitiossa ja toiminnasta toiseen vaihtamisessa tarkasteltiin Mann-Whitneyn U-testillä. Lapsuusajan dysleksiaryhmään kuuluneista yli kolmasosalla (36,7 %) dysleksia oli helpottunut niin, että he eivät aikuisuudessa täyttäneet enää dysleksialle asetettuja kriteerejä. Vastaavasti yli puolella (63,3 %) dysleksia oli säilynyt. Lapsuuden dysleksian taso ei vaikuttanut sen helpottamiseen tai säilymiseen aikuisuudessa. Tutkittavien ja kontrollien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa toiminnanohjauksen osataidoissa. Sen sijaan kognitiivinen kontrolli näytti olevan yhteydessä dysleksian säilymiseen tai helpottamiseen lapsuusajan dysleksiaryhmän sisällä. Vastaavaa eroa ei ollut inhibitiossa tai vaihtamisessa. Tutkimuksemme perusteella vaikuttaisi siltä, että toiminnanohjauksen korkeamman tason toiminnoista kognitiivinen kontrolli on yhteydessä dysleksian helpottamiseen, mutta samanlaista yhteyttä ei voida tämän tutkimuksen mukaan tunnistaa alemman tason toiminnanohjauksen taidoista, kuten inhibitiosta ja vaihtamisesta. Dysleksian helpottamisen taustalla vaikuttaa myös muita tekijöitä, joiden yhteys dysleksian tasoon voi olla suurempi.fi
dc.format.extent38
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherlukemisen vaikeus
dc.subject.otherinhibitio
dc.subject.otherkognitiivinen kontrolli
dc.subject.othertoiminnasta toiseen vaihtaminen
dc.titleToiminnanohjauksen yhteys dysleksiaan aikuisilla ja dysleksian muutoksiin lapsuudesta aikuisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206153334
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysodysleksia
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysotoiminnanohjaus (psykologia)
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysokognitiiviset taidot
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record