Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorHeiskanen, Eetu
dc.date.accessioned2022-06-08T05:34:56Z
dc.date.available2022-06-08T05:34:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81554
dc.description.abstractSiirtohinnoittelun dokumentoinnissa tapahtui muutoksia vuonna 2017. BEPS 13 -toimenpiteen mukainen dokumentointi implementoitiin Suomen lainsäädäntöön vuoden 2017 alusta alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat niin sanottua kolmiportaista lähestymistapaa kansainvälisten yritysten siirtohinnoittelun dokumentoinnissa. Jatkossa kansainvälisiltä yrityksiltä vaaditaan siirtohinnoittelun dokumentoinnissa maakohtainen raportti. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli saada kattava käsitys siirtohinnoittelun dokumentoinnista ja siitä, miten siirtohinnoitteluasiantuntijat kokevat siirtohinnoittelun dokumentoinnin muutokset BEPS 13 -toimenpiteen myötä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimukseen kerättiin aineistoa haastattelemalla yhteensä viittä eri veroasiantuntijaa, joista kaksi työskentelee Big 4 -yhtiöissä ja kolme työskentelee Verohallinnossa. Haastattelut toteutettiin teema-haastatteluina. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu siirtohinnoitteluun liittyvistä käytännöistä, lainsäädännöstä ja olennaisimmista käsitteistä. Lisäksi teoreettinen viitekehys muodostuu siirtohinnoittelun dokumentoinnista ja siirtohinnoittelun kolmiportaisesta mallista. Kansainvälisiä yrityksiä koskevan BEPS 13 -toimenpiteen tarkoituksena on estää valtioiden välillä tapahtuvaa perusteetonta voitonsiirtoa ja siitä seuraavaa veropohjan rapautumista. Siirtohinnoittelun dokumentoinnin lisääntyvien vaatimusten tavoitteena on läpinäkyvyyden lisääminen ja veroviranomaisille kohdistetun paremman tiedonsaannin varmistaminen. Tutkimuksen tulosten perusteella BEPS 13 -toimenpiteen vaikutuksia ei voida vielä pitää merkittävinä. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena muodostuu käsitys siitä, että hallinnolliset kulut ja dokumentointivelvollisen työmäärä ovat kasvaneet, ja veroviranomaisten tiedon-saanti vastaavasti parantunut, dokumentointi yhdenmukaistunut ja markkinaehtoperiaatteen noudattaminen lisääntynyt. Asiantuntijoiden mukaan siirtohinnoittelun dokumentointi on informatiivisempaa, mutta BEPS 13 -toimenpiteellä ei ole asiantuntijoiden näkemyksen mukaan juurikaan vaikutusta voitonsiirron ja veropohjan rapautumisen estämiseen.fi
dc.format.extent93
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersiirtohinnoittelun dokumentointi
dc.subject.otherBEPS 13 -toimenpide
dc.titleBEPS 13 ja kansainvälisen siirtohinnoittelun lisääntyvän dokumentoinnin vaikutukset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206083167
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoteemahaastattelut
dc.subject.ysosiirtohinnoittelu
dc.subject.ysoverotus
dc.subject.ysodokumentointi
dc.subject.ysoyritysverotus
dc.subject.ysokansainväliset yritykset
dc.subject.ysokansainvälinen vero-oikeus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record