Show simple item record

dc.contributor.advisorKivijärvi, Marke
dc.contributor.authorLehtisaari, Jenna
dc.date.accessioned2022-06-08T05:13:12Z
dc.date.available2022-06-08T05:13:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81548
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan IT-alalla työskentelevien naisten kokemuksia IT-alan rekrytointiprosesseista. Naisten kokemuksia tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta ja keskeistä on, miten sukupuoli merkityksellistyy sisäisissä ja ulkoisissa rekrytoinneissa ja sen eri vaiheissa. Tutkimuksen laajempana tavoitteena on tarkastella rekrytointiprosessien sekä naisten uramahdollisuuksien välistä suhdetta. Teoreettinen viitekehys kuvaa rekrytointiprosessia ja sen vaiheita tarkastellaan erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan sukupuolta sosiaalisena rakenteena ja käsitellään sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä sekä IT-alan segregaatiota. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla 15:tä IT-alalla työskentelevää naista puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että rekrytointikäytänteillä on vaikutusta naisten uramahdollisuuksiin. Sukupuoli merkityksellistyi kautta rekrytointiprosessin. Erityisesti sukupuolittunut rekrytointiviestintä vaikuttaa naisten kiinnostukseen yritystä kohtaan, hakuaikomukseen ja siten uramahdollisuuksiin. Alalla vallitsevat maskuliiniset oletukset ja stereotypiat määrittelevät edelleen naisen roolia erityisesti teknisenä asiantuntijana. Sukupuoli merkityksellistyi feminiinisyyden ja teknisen asiantuntijuuden välisessä ristiriidassa. Edellisten lisäksi sukupuoli merkityksellistyi muun muassa työhaastatteluissa ja palkkaan liittyvissä neuvotteluissa. Tutkimus osoittaa, että maskuliiniset oletukset ja maskuliinisuuden ja teknisen pätevyyden liitto näyttäytyy edelleen IT-alalla vaikuttaen naisten uramahdollisuuksiin.fi
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherIT-ala
dc.subject.otherrekrytointiprosessi
dc.subject.otheruramahdollisuudet
dc.titleIT-alan rekrytointiprosessit : naisten kokemuksia rekrytoinnista ja uramahdollisuuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206083161
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysorekrytointi
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysotietotekniikka-ala
dc.subject.ysosukupuoliroolit
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysonaisen asema
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record