Show simple item record

dc.contributor.advisorMarttunen, Miika
dc.contributor.authorHänninen, Heli
dc.date.accessioned2022-06-06T11:32:08Z
dc.date.available2022-06-06T11:32:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81513
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka uutismedioiden verkkojulkaisuissa ymmärretään itseohjautuvuutta työelämän kontekstissa. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisista näkökulmista sitä tarkastellaan ja millaisia näkemyksiä siitä esitetään uutismedioiden verkkojulkaisuissa. Tutkimuksessa itseohjautuvuutta lähestyttiin itseohjautuvuuden kolmen tason kautta: yksilö-, tiimi- ja organisaatiotason itseohjautuvuus. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin uutismedioiden verkkosivuilta verkkosivujen hakukoneiden kautta ja tutkimukseen valittiin 74 uutismedioiden verkkojulkaisua. Tutkimuksen aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset osoittavat, että uutismedioiden verkkojulkaisuissa itseohjautuvuudesta ei ole selkeää yhteistä ymmärrystä, mutta itseohjautuvuus katsotaan jakautuvan yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolle. Yksilötasolla itseohjautuvuutta ymmärretään vaikuttamisena, oman työn hallintana sekä vastuunkantona, tiimitasolla yhteisöllisyytenä sekä vastuunkantona ja organisaatiotasolla luottamuksellisuutena sekä tasavertaisuutena. Itseohjautuvuutta tarkastellaan uutismedioiden verkkojulkaisuissa asiantuntijuuden, kollektiivisuuden, talouden, työelämän muutoksen ja työhyvinvoinnin näkökulmista. Itseohjautuvuuden nähdään edellyttävän kollektiivisuutta ja asiantuntijuutta, lisäävän hyvinvointia sekä parantavan taloutta. Samalla itseohjautuvuutta voidaan pitää vastauksena työelämän muutokseen. Tulosten perusteella itseohjautuvuus näyttäytyy merkittävänä osana työelämää, jonka hallitseminen on edellytys työelämässä pärjäämiseen.fi
dc.format.extent99
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöelämän muutos
dc.subject.otheruutismediat
dc.titleItseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206063130
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysotyöelämä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record