Show simple item record

dc.contributor.advisorPaananen, Hanna
dc.contributor.authorSaari, Samu
dc.date.accessioned2022-06-06T08:55:17Z
dc.date.available2022-06-06T08:55:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81489
dc.description.abstractTutkielmassa syvennytään lohkoketjuteknologiaan, älysopimuksiin sekä hajautettuun tietorakenteeseen ja tarkastellaan niiden vaikutuksia ja merkitystä pankki- ja finanssialan palveluprosessien näkökulmasta. Osana palveluprosesseja, on käsittelyä laajennettu koskemaan myös vakuutussektorin toimintaa. Lohkoketjuteknologia nähdään muuttavana, yhteiskuntaa mullistavana teknologiana sekä sen uskotaan muuttavan perinteisiä toimintamalleja merkittävästi (Egelund-Müller ym., 2017). Tutkielman tarkoituksena on selventää, kuinka pankki- ja finanssialan toimintaprosessit voisivat hyötyä lohkoketjuteknologian implementaatiosta ja toisaalta, millaisia haasteita se tuo tullessaan. Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa esitellään lohkoketjuteknologian toimintaperiaate, haavoittuvuudet, finanssialan palveluprosessien nykytilanne ja toimintamuodot sekä lohkoketjuteknologian tuomat hyödyt perinteisiin finanssialan palveluprosesseihin. Kirjallisuuskatsaus on toteutettu tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttävää aineistoa, valituista tietokannoista hyödyntäen. Tutkielman tuloksena voidaan todeta lohkoketjuteknologian mahdollistavan merkittäviä resurssisäästöjä, kuten myös prosessointiin kuluvan ajan merkittävää vähenemistä (Li, 2021). Lohkoketjuteknologian myötä voidaan palveluprosesseja suorittaa aiempaa nopeammin, tarkemmin, tehokkaammin sekä avoimemmin.fi
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis delves into blockchain technology, smart contracts, and the distributed data structure and examines its effects and significance from the perspective of banking and financial services processes. As part of service processes, the insurance industry perspective is also included. Blockchain technology is seen as a disruptive technology that is revolutionizing society and is believed to significantly change traditional operating models (Egelund- Müller et al., 2017). The purpose of this thesis is to clarify how the operational processes of the banking and financial sector can benefit from the implementation of blockchain technology and what challenges it will bring. This thesis has been implemented as a systematic literature review, which presents the operating principle of blockchain technology, its vulnerabilities, the current state, and mode of operation of financial service processes in the financial sector, and the benefits of blockchain technology to traditional financial service processes. The literature review has been carried out using material that meets the criteria for scientific research, using selected databases. As a result of the dissertation, it can be stated that blockchain technology enables significant resource savings, as well as a significant reduction in processing time (Li, 2021). With the help of blockchain technology, service processes can be performed faster, more accurately, more efficiently, and more transparently than before.en
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.subject.otherlohkoketjuteknologia
dc.subject.otherfinanssiala
dc.subject.otherälysopimus
dc.subject.otherpalveluprosessit
dc.subject.otherDLT
dc.titleLohkoketjuteknologian vaikutukset finanssialan palveluprosesseihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206063106
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoprosessit
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysolohkoketjut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record