Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorMyntti, Ellen
dc.date.accessioned2022-06-06T08:42:09Z
dc.date.available2022-06-06T08:42:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81486
dc.description.abstractTässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa kandidaatintutkielmassa käsitellään digitalisaation vaikutuksia työhyvinvointiin. Tutkielman tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten vallitseva megatrendi, digitalisaatio, vaikuttaa yritysten työntekijöiden työhyvinvointiin ja siten auttaa edistämään työhyvinvointia. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan vaikutuksia etenekin tietotyöntekijöillä. Digitalisaation nähdään tarkoittavan teknologioiden laajentuvaa käyttöönottoa niin, että se johtaa muutoksiin yritys- ja yhteiskuntatasolla. Työhyvinvointi puolestaan tarkoittaa työtyytyväisyyden, työn mielekkyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sosiaalisen, psyykkisen, fyysisen ja henkisen tason muodostamaa kokonaisuutta. Tutkielman tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi tehdessä teknologiahankintoja organisaatiolle minimoiden niiden negatiiviset vaikutukset teknologiaa käyttävien loppukäyttäjien, työntekijöiden, työhyvinvoinnille. Tutkimuksen tulokset lähteineen on käsitelty ja esitetty pääluvussa neljä. Tutkimuksessa löydettiin digitalisaation voivan johtaa teknostressiin, työn intensiivistymiseen, työtehtävien automatisointiin ja työn joustavuuden lisääntymiseen, mitkä puolestaan vaikuttavat työhyvinvointiin. Neljän käsitellyn ilmiön seuraukset työhyvinvoinnille ovat sekä sitä heikentäviä että parantavia. Teknostressin löydettiin vaikuttavan heikentävästi työtyytyväisyyteen, organisaatioon ja työtehtävään sitoutumiseen, työntekijän suoriutumiseen sekä pahimmillaan johtavan työuupumukseen. Työn intensiivistyminen puolestaan lisäsi työn kuormittavuutta ja työn nopeatempoisuutta, johtaen työhyvinvoinnin heikentymiseen. Työtehtävien automatisoinnin avulla voidaan jopa parantaa työtyytyväisyyttä, mutta toisaalta vähentää työn merkityksellisyyttä ja aiheuttaa pelkoa työn menetyksestä. Viimeisimpänä työn joustavuuden lisääntyminen voi edistää työhyvinvointia etätyön yleistyttyä ja mahdollistaen työntekijälle omaehtoisen multitaskauksen.fi
dc.description.abstractThis Bachelor’s Thesis is carried out as a literature review and it deals with digitalization’s effects on job well-being. The purpose of the dissertation is to provide information about how current mega trend, digitalization, effects on businesses’ employees’ job well-being and thus help to contribute job well-being. This dissertation focuses exploring effects on information workers in particular. Digitalization is seen as increasing implementation of technologies so that it leads to changes on organizational and society levels. Job well-being, in turn, means the whole formed by job satisfaction, meaningfulness of work, safety and well-being’s social, psychological, physical and mental levels. The knowledge provided by the dissertation can be used, for example, when making technology acquisitions for the organization but at the same time minimizing their negative effects on the end-users’, employees’, job-wellbeing. The results and references supporting findings are presented in chapter four. The dissertation found that digitalization can lead to technostress, work intensification, work’s automation and increase work’s flexibility and that these things have different effects on employees’ job-wellbeing. Technostress was found to have a detrimental effect on job satisfaction, work and organizational engagement, employee’s performance and at worst leading to job burnout. Work intensification, in turn, can increase workload and speed up the pace of work, leading to decline in job well-being. With work’s automation we can even improve job satisfaction but on the other hand diminish meaningfulness of work and cause fear about losing one’s job. And the last one, increased work’s flexibility can further job well-being as remote work becomes more common and enables voluntary multitasking.en
dc.format.extent25
dc.language.isofi
dc.subject.othertyön intensiivistyminen
dc.titleDigitalisaation vaikutukset työhyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206063103
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoteknostressi
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysodigitalisaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record