Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.authorVehmas, Ilona
dc.date.accessioned2022-06-06T06:51:14Z
dc.date.available2022-06-06T06:51:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81474
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden musiikillista minäkäsitystä, koettuja valmiuksia opettaa musiikkia ja näiden yhteyttä. Tutkimusaineisto kerättiin Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijoilta maaliskuussa 2022. Aineisto koostui 52 opiskelijan vastauksista tutkimuskyselyyn. Aineisto koostui sekä määrällisestä että laadullisesta aineistosta. Reliabiliteettitarkastelulla selvitettiin, muodostuvatko aineistosta Tereskan tutkimusta vastaavat summamuuttujat. Tunnusluvuilla ja analysoimalla tutkimuksen avoimia vastauksia laadullisen sisällönanalyysin keinoin kuvailtiin opiskelijoiden koettuja valmiuksia opettaa musiikkia. Hierakkisella regressioanalyysillä selvitettiin, kuinka musiikillinen minäkäsitys ja koetut valmiudet opettaa musiikkia ovat yhteydessä, kun yksilön musiikin harrastuneisuus ja sivuaine on kontrolloitu. Reliabiliteettitarkastelussa kaikki reliabiliteetit eivät ylittäneet Cronbachin arvoa .60: kuudesta tarkasteltavasta muuttujasta kaksi jäi tämän arvon alle. Tutkiessa opiskelijoiden valmiuksia opettaa musiikkia huomattiin, että valmiudet ovat jakautuneet ja suurempi osuus kokee, että ei ole valmis opettamaan musiikkia. Regressioanalyysin tuloksista huomattiin, että musiikillinen minäkäsitys selittää merkitsevästi opiskelijan valmiuksia opettaa musiikkia. Tutkimuksen tuloksista voi todeta, että Tereskan mallia voi soveltaa varauksella luokanopettajaopiskelijoiden minäkäsityksen mallintamiseen. Opiskelijoiden valmiuksista opettaa musiikkia huomataan, että valmiudet ovat hyvin jakautuneet. Opiskelijan musiikillinen minäkäsitys puolestaan vaikuttaa siihen, miten opiskelija kokee valmiutensa opettaa musiikkia.fi
dc.format.extent91
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherminäkäsitys
dc.subject.othermusiikillinen minäkäsitys
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelijat
dc.subject.otheropetusvalmiudet
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden musiikillinen minäkäsitys ja koetut valmiudet opettaa musiikkia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206063091
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record