Show simple item record

dc.contributor.advisorMarttunen, Miika
dc.contributor.authorSutinen, Frans
dc.date.accessioned2022-05-31T13:30:39Z
dc.date.available2022-05-31T13:30:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81382
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tavoitteena on rakentaa ymmärrystä laaja-alaisten erityisopettajien kokemuksista työn kuormittavuudesta kevään 2020 etäopetusjakson aikana. Työn kuormittavuutta tarkastellaan työn vaatimusten ja voimavarojen kautta. Työn vaatimuksilla tarkoitetaan työn kuormittavuutta lisääviä tekijöitä, kun taas voimavaroilla tarkoitetaan työssä jaksamista tukevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa on kiinnostuttu siitä, millaista tukea erityisopettajat olisivat kaivanneet enemmän keväällä 2020. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella. Tutkimuksessa analysoitu aineisto kerättiin tutkimusta varten teemahaastatteluilla, jotka toteutettiin tutkijan toimesta kevään 2022 aikana. Näihin yksilöhaastatteluihin osallistui yhteensä seitsemän yläsavolaista laaja-alaista erityisopettajaa. Tutkimukseen osallistuneet opettajat työskentelivät sekä ala- että yläasteella. Kerätty aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että opettajat olivat kokeneet etäopetusjakson pääasiallisesti hyvin kuormittavaksi. Esimerkiksi etäopetuksen järjestämiseen sekä käytännön toteutukseen liittyviä tekijöitä oli koettu työn kuormittavuutta lisääviksi. Opettajat pystyivät kuitenkin tunnistamaan myös työssä jaksamista tukevia tekijöitä etäopetusjakson ajalta. Opettajat olivat saaneet tukea muun muassa lähikollegoiltaan. Lisäksi opettajien minäpystyvyydellä havaittiin olevan yhteys siihen, mistä asioista heille oli muodostunut työtä kuormittavia tekijöitä. Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteys näkyi myös keinoissa, joilla opettajien työssä jaksamista olisi voinut tukea paremmin.fi
dc.format.extent69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherJD-R malli
dc.titleLaaja-alaisten erityisopettajien kokemuksia työn kuormittavuudesta koronaviruspandemian aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205313006
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysominäpystyvyys
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoetäopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record