Show simple item record

dc.contributor.advisorSiltaoja, Marjo
dc.contributor.authorAlakärppä, Vesa
dc.date.accessioned2022-05-30T05:41:29Z
dc.date.available2022-05-30T05:41:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81332
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin, mitä yleisesti aikaisemmissa tutkimuksissa monimutkaiseksi ja kiistanalaiseksi käsitteeksi luonnehdittu yhteiskuntavastuun käsite tarkoittaa tutkimukseen osallistuneille suomalaisille yrityksille ja kansalaisjärjestöille. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin näiden eri sektoreilla toimivien organisaatioiden odotuksia yritys-kansalaisjärjestöyhteistyöstä. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastateltavina oli neljä yritysten ja neljä kansalaisjärjestöjen edustajaa. Tutkimuksen tulosten mukaan yhteiskuntavastuun käsitettä ei pääsääntöisesti oltu organisaatioissa tarkemmin määritelty, mutta yhteiskuntavastuu kuitenkin ilmeni organisaatioissa erilaisina vastuullisuustoimenpiteinä. Yrityksissä tehdyt ja suunnitellut vastuullisuustoimet liittyivät pääasiassa ympäristöön ja kansalaisjärjestöissä oman kohderyhmän sosiaaliseen hyvinvointiin. Tutkimustuloksissa sektoreiden välisen yhteistyön odotukset mukailevat pääpiirteittäin tämän tutkimuksen viitekehystä. Tulosten perusteella yrityksissä ja kansalaisjärjestöissä on sekä sektorikohtaisia että yhteisiä motivaatiotekijöitä ja haasteita yritys-kansalaisjärjestöyhteistyöstä. Yhteiskuntavastuukeskustelun ja siihen liittyvien vaatimusten odotetaan tulevaisuudessa kasvavan ja organisaatiot näkevät yritys-kansalaisjärjestöyhteistyön yhtenä mahdollisuutena vastata toimintaympäristön muutoksiin, esimerkiksi organisaatioiden erilaista osaamisresurssia hyödyntämällä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää organisaatioissa sopivaa yhteistyökumppania etsiessä ja sektoreiden välistä yhteistyötä suunnitellessa.fi
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheryritys-kansalaisjärjestöyhteistyö
dc.titleSuomalaisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen odotuksia yhteiskuntavastuusta ja organisaatioiden välisistä yhteistyösuhteista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205302955
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysokansalaisjärjestöt
dc.subject.ysosidosryhmät
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record