Show simple item record

dc.contributor.advisorRiekkinen, Janne
dc.contributor.authorIlkka, Kasperi
dc.date.accessioned2022-05-27T09:17:01Z
dc.date.available2022-05-27T09:17:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81309
dc.description.abstractIT-projekteille on tunnusomaista niiden monimutkaisuus ja korkea epäonnistumisaste. Epäonnistumiseen vaikuttavat useat eri tekijät ja vaikka niitä on opittu tunnistamaan paremmin, ilmenee IT-projektien toteuttamisessa edelleen suuria haasteita. IT-projekteihin liittyy tiettyjä ominaispiirteitä, jonka vuoksi ne ovat erilaisia ja epäonnistuvat muita projekteja todennäköisemmin, aiheuttaen haasteita niiden projektinhallinnalle. Näin ollen on tärkeää, että IT-projektin toteutusta tarkastellaan kokonaisuutena ja projektin onnistumiseen ja epäonnistumiseen johtavat tekijät tunnistetaan paremmin. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota eri lähteistä saatua tietoa IT-projektien onnistumiseen ja epäonnistumiseen johtavista tekijöistä sekä pyrkiä tunnistamaan niitä paremmin rajaamalla tekijät kriittisiin menestystekijöihin, jotka ovat kirjallisuuden valossa merkittävässä asemassa IT-projektien menestymisen näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnettiin paljon erilaisia tutkimuksia eri tutkimusaloilta, jotta aiheesta saatiin kerättyä kokonaisvaltaisesti tietoa. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että IT-projektit onnistuvat monista eri syistä moniulotteisen luonteensa vuoksi ja epäonnistumisen taustalla on monesti useiden tekijöiden yhdistelmä. Voidaan myös tulkita, että kriittisten menestystekijöiden tunnistamisella on suuri merkitys IT-projektien menestyksessä.fi
dc.description.abstractIT projects are characterized by their complexity and high failure rates. There are several factors that contribute to the failure and despite there has been an improvement to better identify these factors, major challenges remain in the implementation of IT projects. IT projects have certain characteristics that make them different and more likely to fail than other projects, posing challenges for their project management. It is therefore important to look at IT project implementation as a whole and to better identify the factors that lead to project success and failure. The aim of this literature review is to gather information from different sources on the factors that lead to success and failure of IT projects and to try to better identify them by narrowing them down to critical success factors, which, according to the literature, play an important role in the success of IT projects. The literature review made use of a wide range of studies from different fields of research to gather comprehensive material on the topic. The literature review showed that IT projects fail for a variety of reasons due to their multi-faceted nature and that failure is often caused by a combination of different factors. It can also be interpreted that the identification of critical success factors plays an important role in the success of IT projects.en
dc.format.extent27
dc.language.isofi
dc.subject.otherIT-projekti
dc.subject.otherkriittiset menestystekijät
dc.titleMiksi IT-projektit epäonnistuvat? : kriittisten menestystekijöiden arviointi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205272932
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoepäonnistuminen
dc.subject.ysoonnistuminen
dc.subject.ysoprojektit
dc.subject.ysoprojektinhallinta
dc.subject.ysomenestystekijät
dc.subject.ysoprojektityö
dc.subject.ysotietotekniikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record