Show simple item record

dc.contributor.advisorKekäläinen, Tiia
dc.contributor.advisorKokko, Katja
dc.contributor.authorLaitila, Kirsi
dc.date.accessioned2022-05-27T06:35:21Z
dc.date.available2022-05-27T06:35:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81297
dc.description.abstractSuuri osa ikääntyneiden henkilöiden tapaturmista johtuu kaatumisista. Kaatumispelko on riskitekijä kaatumisille. Kaatumisten yleisin tapahtumapaikka on koti ja yksin asumisella saattaa olla yhteyttä kaatumispelkoon. Kaatumispelon syyt sisältävät myös psykologisia tekijöitä, joten emotionaalinen hyvinvointi saattaa olla yhteydessä kaatumispelkoon. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten ikääntyneiden henkilöiden emotionaalinen hyvinvointi ja yksin asuminen ovat yhteydessä kaatumispelkoon ja muuntaako yksin asuminen emotionaalisen hyvinvoinnin ja kaatumispelon välistä yhteyttä. Tutkimusaineistona käytettiin Turvallisen liikkumisen edistäminen vanhuudessa -tutkimuksen (PASSWORD) aineistoa. Tutkittavat (n = 314) olivat 70‒85-vuotiaita vähän liikkuvia tai enintään kohtalaisesti fyysisesti aktiivisia kotona asuvia jyväskyläläisiä henkilöitä. Tutkittavat valittiin satunnaisesti Suomen väestörekisteristä. Emotionaalisen hyvinvoinnin osatekijöiden mittareina käytettiin elämään tyytyväisyyden asteikkoa (SWL) ja lyhyttä positiivisten ja negatiivisten tunteiden asteikkoa (I-PANAS-SF). Kaatumispelon mittarina käytettiin kaatumispelon huolenaiheita arvioivaa (FES-I) -mittaria. Osallistujat jaettiin yhdessä asuviin ja yksin asuviin henkilöihin. Kontrollimuuttujia olivat sukupuoli, koettu terveys sekä fyysinen suorituskyky. Emotionaalisen hyvinvoinnin ja yksin asumisen yhteyksiä ja yhdysvaikutusta kaatumispelkoon analysoitiin lineaarisella regressioanalyysillä. Negatiiviset tunteet olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kaatumispelkoon (β = 0,16, p = 0,006). Mitä enemmän pisteitä henkilö sai negatiivisia tunteita kuvaavasta testistä, sitä enemmän pisteitä hän sai kaatumispelon mittarista. Kontrollimuuttujien ottaminen mukaan ei muuttanut yhteyttä. Positiiviset tunteet ja elämään tyytyväisyys eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kaatumispelkoon. Asumismuoto oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kaatumispelkoon (β = -0,18, p = 0,002). Yhdessä asuvilla ikääntyvillä henkilöillä oli vähemmän kaatumispelkoa kuin yksin asuvilla henkilöillä. Kontrollimuuttujien ollessa mukana yhteys ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä. Asumismuodon ja emotionaalisen hyvinvoinnin yhdysvaikutus kaatumispelkoon ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Negatiiviset tunteet ovat yhteydessä kaatumispelkoon. Yksin asuminen on yhteydessä kaatumispelkoon, mutta yhteys selittyy sukupuolella ja heikolla toimintakyvyllä. Tulevaisuudessa ikääntyvien palveluja suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös mielen hyvinvoinnin edistäminen. Konkreettisia toimenpiteitä kaatumispelon vähentämiseen voisi kohdistaa niihin ikääntyneisiin henkilöihin, joilla on enemmän negatiivisia tunteita. Yksin asuvat naiset, joilla on heikko toimintakyky ovat riskiryhmä kaatumispelon osalta.fi
dc.format.extent40
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkaatumispelko
dc.subject.otheremotionaalinen hyvinvointi
dc.subject.otheryksin asuminen
dc.titleIkääntyneiden henkilöiden emotionaalisen hyvinvoinnin ja yksin asumisen yhteys kaatumispelkoon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205272920
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoasuminen
dc.subject.ysokaatuminen
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysotyytyväisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record