Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorRoikonen, Alisa
dc.date.accessioned2022-05-25T07:05:01Z
dc.date.available2022-05-25T07:05:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81282
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää laaja-alaisten erityisopettajien ja luokanopettajien kokemuksia siitä, miten tehostetun tuen oppimissuunnitelmat toteutuvat sekä millaisena opettajat kokevat suunnitelmien hyödyllisyyden. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin haastattelemalla kahta laaja-alaista erityisopettajaa sekä kahta luokanopettajaa yhdessä alakoulussa. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla ja se analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Oppimissuunnitelmien toteutumiseen liittyivät suunnitelmien laadinta sekä koulun arki. Opettajien kokemukset osoittivat, että selkeät ohjeistukset kirjaajaan, kirjaamisen tapaan ja lomakkeisiin liittyen puuttuivat. Myös oppimissuunnitelman toteutumisen arviointia tehtiin vaihtelevin käytännöin. Samoin koulun arjesta resurssit liittyivät siihen, miten oppimissuunnitelmat toteutuivat. Oppimissuunnitelman hyödyt liittyivät pedagogiikan tukeen: tuen koontiin ja suunnitteluun, kun samalla suunnitelma toi hyötyjä oppilaalle, oikeusturvaan ja yksilöllisyyden huomiointiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppimissuunnitelmia laadittiin tutkimuskoulussa vaihtelevin käytännöin. Näyttää siltä, että koko tuen prosessiin voi liittyä myös asenteellisia eroja opettajien välillä. Tarvitaankin selkeämpiä ohjeistuksia, samalla, kun opettajien osaaminen ja koulutus suunnitelmien laadintaan ja toteuttamiseen tulee varmistaa. Myös lomakkeita tulee edelleen yksinkertaistaa ja selkeyttää, jotta ne hyödyttäisivät opettajan arkista työtä parhaiten.fi
dc.format.extent73
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertehostettu tuki
dc.subject.otheroppimissuunnitelma
dc.subject.otherpedagoginen asiakirja
dc.subject.otherlaaja-alainen erityisopettaja
dc.titleErityisopettajien ja luokanopettajien kokemuksia tehostetun tuen oppimissuunnitelmien toteutumisesta ja hyödyllisyydestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205252910
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysosuunnitelmat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record