Show simple item record

dc.contributor.advisorVuoskoski, Pirjo
dc.contributor.authorUtecht, Mikko
dc.date.accessioned2022-05-20T05:41:37Z
dc.date.available2022-05-20T05:41:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81174
dc.description.abstractAsiakaslähtöisyys-termille ei ole olemassa yhtä yleistä määritelmää terveyspalveluissa, joka soveltuisi kaikkiin palvelutilanteisiin. Asiakaslähtöisyys voidaan tämän vuoksi ymmärtää eri tavoin eri yhteyksissä. Samanaikaisesti terveysalan kirjallisuudessa asiakaslähtöisyys -termi määritellään usein puutteellisesti. Tämä on johtanut termin moninaiseen tulkintaan myös fysioterapiassa. Tämän tutkielman tarkoituksena on koota yhteen tällä hetkellä julkaistuja tutkimuksia ja luoda synteesi siitä, miten fysioterapeutit käsittävät yleisesti asiakaslähtöisyyden aikuisen asiakkaan fysioterapiakontekstissa. Tutkimus toteutettiin järjestelmällisenä kirjallisuuskatsauksena ja metasynteesinä Joanna Briggs Instituten (JBI) järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen ohjeistuksen mukaisesti. Tietokantahaun jälkeen kaikki hakuviitteet siirrettiin Zotero-järjestelmään, jossa poistettiin alustavat tutkimusten kaksoiskappaleet. Tämän jälkeen tietue siirrettiin JBI SUMARI -järjestelmään seulontaa varten. Seulonnan jälkeen soveltuvien tutkimusten metodologinen laatu arvioitiin JBI QARI (Qualitative Assessment and Review Instrument) -työkalulla. Arvioinnin jälkeen alkuperäistutkimuksista uutettiin tutkimuksia koskevat spesifit tiedot, sekä tutkimuskysymykseen vastaavat alkuperäiset löydökset, joista meta-aggregaatio-menetelmällä johdettiin löydöksiä kokoavat kategoriat sekä syntetisoidut löydökset. Syntetisoitujen löydösten näytönasteen määritys (ConQual -pisteytys) toteutettiin JBI:n ohjeistuksen mukaisesti. Mukaan valikoituneista, neljästä alkuperäistutkimuksista, uutetuista löydöksistä tunnistettiin meta-aggregaation avulla neljä tutkimustuloksia kokoavaa kategoriaa ja kaksi niihin pohjautuvaa, syntetisoitua löydöstä. Katsauksen löydöksissä fysioterapeuttien käsitys asiakaslähtöisyydestä näyttäytyi tarpeena kuulla ja ymmärtää asiakasta tavoitteiden asettelussa ja kuntoutuksen edetessä. Fysioterapeutit kokivat terapian olevan asiakaslähtöistä myös silloin, kun he auttoivat asiakasta ohjaamalla hänet oikealle polulle kuntoutuksessa.fi
dc.description.abstractThere is no single general definition of Person Centeredness in Health Services that would apply to all service situations. Person Centeredness can therefore be understood in different ways in different contexts. At the same time, in the health literature, the term Person Centeredness is often inadequately defined. This has led to a diverse interpretation of the term in Physiotherapy as well. The purpose of this thesis is to bring together currently published studies and to create a synthesis of how Physiotherapists generally perceive Person Centeredness in the context of physiotherapy for an adult client. This study was conducted as a systematic literature review and metasynthesis according to the guidelines of the Joanna Briggs Institute (JBI) Systematic Literature Review. After the database search, all search references were transferred to the Zotero system, where preliminary duplicate studies were removed. The record was then transferred to the JBI SUMARI system for screening. After screening, the methodological quality of the applicable studies was assessed using the JBI QARI (Qualitative Assessment and Review Instrument). After the evaluation, the study-specific data were extracted from the original studies, as well as the original findings corresponding to the research question, from which the categories summarizing the findings and the synthesized findings were derived by the meta-aggregation method. The The confidence of the ouput of the Metasyntehsis (ConQual score) was performed according to the JBI guidelines. Four original studies were included in this review after the screening phase. Using the meta-aggregation method four categories were identified from the extracted findings from original studies. Two synthesized findings emerged from these categories. In the findings of the review, physiotherapists' perceptions of Person Centeredness seemed to be necessary to consult and understand the client as the goals were set and rehabilitation progressed. Physiotherapists also felt that therapy was Person Centeredness when they helped the client by guiding him or her on the right path in rehabilitation.en
dc.format.extent57
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleFysioterapeuttien käsitykset asiakaslähtöisyydestä aikuisen asiakkaan fysioterapiakontekstissa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja metasynteesi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205202806
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysotutkimus
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysofysioterapeutit
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record