Show simple item record

dc.contributor.advisorHankala, Mari
dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorSuuronen, Jari-Pekka
dc.date.accessioned2022-05-10T06:02:24Z
dc.date.available2022-05-10T06:02:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80959
dc.description.abstractTutkielmassa pyrittiin selvittämään koulunkäynninohjaajien asemaa, arvostusta ja työnkuvaa yhdessä suomalaisessa yhtenäiskoulussa. Tutkimuksen motiiveina olivat verrattain vähäinen tutkimus aiheesta sekä oma tausta ohjaajana. Tutkielma toteutettiin laadullisena fenomenologis–hermeneuttisena tapaustutkimuksena. Tutkielmassa haastateltiin kahdeksaa koulunkäynninohjaajaa tutkittavasta koulusta puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Neljä haastateltavista teki töitä yläkoulussa ja neljä alakoulussa. Tulosten analysoinnissa hyödynnettiin aineistolähtöistä analyysiä. Haastatellut koulunkäynninohjaajat kokivat asemansa pääsääntöisesti hyväksi niin ylä- kuin alakoulunkin puolella. Koettiin, että ne opettajat, joiden kanssa ohjaajat eniten työskentelivät, arvostivat ohjaajien työpanosta ja antoivat paljon vastuuta ohjaajille. Ohjaajien työnkuva oli laaja ja oli jaettavissa kolmeen osaan: opetukseen, kasvatukseen ja arjen sujuvuuteen. Vaikka työtehtävät mukailivatkin ohjaajien vahvuusalueita, niin osittain niihin sisältyi myös tehtäviä, joita ohjaajat eivät kokeneet työnkuvaansa kuuluviksi. Tällaiset työt miellettiin arvostetuksi tulemisen kokemusta heikentäviksi. Työskentely ja arkiset keskustelut oppilaiden kanssa koettiin puolestaan erityisen palkitsevaksi osaksi työtä. Ohjaajien vahvuuksien hyödyntäminen, työnkuvan selkeys ja arvostuksen osoittaminen arjen pienissä tilanteissa olivat tutkimuksessa tärkeimpiä hyvän aseman ja työssä viihtymisen tunnusmerkkejä. Kehittää tulisi sen sijaan työnkuvan selkeyttämistä ja rajaamista.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleKoulunkäynninohjaajien kokema asema, arvostus ja työnkuva
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205102610
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyönkuva
dc.subject.ysotoimenkuvat
dc.subject.ysoarvostus
dc.subject.ysokoulunkäynninohjaajat
dc.subject.ysokoulunkäyntiavustajat
dc.subject.ysotyö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record