Show simple item record

dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorTamminen, Sara
dc.date.accessioned2022-05-10T05:33:37Z
dc.date.available2022-05-10T05:33:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80952
dc.description.abstractTutkimus tarkastelee lukiolaisten käsityksiä luovasta kirjoittamisesta sekä sen yhteyttä kirjoittajaidentiteetin ja hyvinvoinnin taustalla. Tutkimus pyrkii selvittämään, mitkä ilmiöt nousevat keskiöön lukiolaisten käsityksissä luovasta kirjoittamisesta. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 1. Minkälaisia käsityksiä lukiolaisilla on luovasta kirjoittamisesta? 2. Mitä käsityksiä lukiolaisilla on luovan kirjoittamisen yhteydestä kirjoittajaidentiteettiin? 3. Minkälaisia käsityksiä lukiolaisilla on luovan kirjoittamisen yhteydestä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin lukion arjessa? Tutkimus sijoittuu lukion valinnaiselle luovan kirjoittamisen kurssille. Opiskelijoiden käsitysten tutkiminen luovasta kirjoittamisesta on merkityksellisitä, sillä tuore opetussuunnitelma painottaa luovuuden ja omaäänisyyden käsitteitä ja niitä vaaditaan myös äidinkielen ylioppilaskokeiden korkeimmissa pistemäärissä. Käsitykset heijastelevat niitä diskursseja, joita lukiomaailma kirjoittamisen ympärille rakentaa sekä toisaalta luovan kirjoittamisen hyvinvointia ja identiteetin kehitystä tukevaa luonnetta. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjaa pääasiassa Ivaničin (2004) kirjoittamisen diskursseihin sekä Ivaničin ja Clarkin (1997) identiteetin jäsentymisen ajattelumalliin. Luovuus- ja taitodiskurssit sekä itsereflektoiva kirjoittaminen ovat tutkielman keskiössä ja keskeisiä käsitteitä ovat luovuus, hyvinvointi sekä kirjoittajaidentiteetti. Luovaa kirjoittamista on tutkittu melko vähän, erityisesti opiskelijoiden näkökulmasta, jonka vuoksi fenomenografinen lähestymistapa valikoitui tutkimukseen. Tutkimuksen aineisto on kerätty sähköisesti Webropol-kyselylomakkeella. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi on rakennettu temaattisesti aineistosta nousseiden käsitysten pohjalta. Temaattinen jako on tehty osaltaan tutkimuskysymysten pohjalta, jotta käsitysten tarkasteleminen ja havainnollistaminen tukisi tutkimuksen tavoitetta mahdollisimman autenttisesti. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen alta jäsentyi 4 teemaa sekä useampia alateemoja. Kaksi viimeistä kysymystä käsitellään yhteneväisessä temaattisessa kategoriassa ja niistä jäsentyi 2 alateemaa. Luova kirjoittaminen jäsentyy hyvin moniulotteisena lukiolaisten käsityksissä. Aineistosta nousi esiin luovuuden vapaus, itselle merkitykselliset aiheet sekä selkeä rajanveto asiakirjoittamisen ja luovan kirjoittamisen välillä. Kirjoittaminen näyttäytyi myös uuden oppimisen mahdollistajana, motivaation luojana sekä itseilmaisun keinona, joka mahdollisti autenttisen ja hyvän tekstin syntymisen. Hyvinvoinnin ja identiteetin osa-alueilla luova kirjoittaminen jäsentyi turvallisena paikkana käsitellä ja jäsentää tunteita, loi identiteettiä ja hyvinvointia vahvistavia kokemuksia palautteen, onnistumisen kokemusten sekä kirjoittamisesta nauttimisen johdosta.fi
dc.format.extent41
dc.language.isofi
dc.subject.otherkirjoittajaidentiteetti
dc.titleLukiolaisten käsityksiä luovasta kirjoittamisesta ja sen yhteydestä kirjoittajaidentiteettiin sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemuksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205102603
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoitsensä toteuttaminen
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoluova kirjoittaminen
dc.subject.ysolukiolaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record