Show simple item record

dc.contributor.advisorSkinnari, Kristiina
dc.contributor.advisorStrömmer, Maiju
dc.contributor.authorSyväsalo, Eerika
dc.date.accessioned2022-04-29T10:44:59Z
dc.date.available2022-04-29T10:44:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80807
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten monikielinen tausta vaikuttaa ruotsin kielen oppimiseen yläkoulussa. Tutkimuksessa ilmiötä selvitettiin resurssien ja haasteiden näkökulmasta haastattelemalla kahta ruotsin kielen aineenopettajaa. Toinen näkökulma tutkimukseen oli tarkastella opettajien tekemiä pedagogisia kielellisiä ratkaisuja, joita he raportoivat tekevänsä tunneilla ja jotka tukevat monikielisten oppilaiden ruotsin oppimista. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla, joka oli jaettu eri teemoihin. Haastattelu koostui noin 15 kysymyksestä. Haastattelut toteutettiin suomeksi etäyhteydellä Zoom-palvelussa ja ne kestivät noin 45 minuuttia. Haastattelut nauhoitettiin sekä litteroitiin ja aineistot analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 1. Mitä resursseja ja haasteita monikielisten oppilaiden ruotsin kielen oppimisessa on opettajien kokemusten mukaan? 2. Mitä pedagogisia ratkaisuja opettajat raportoivat tekevänsä oppitunneilla tukeakseen monikielisten oppi-laiden ruotsin kielen oppimista? Tutkimuksen tulokset osoittivat, että monikielinen tausta voi toimia resurssina oppimisessa, mutta toisaalta myös haasteena. Tulokset osoittivat, että monikielisten oppilaiden suurin haaste ruotsin kielen oppimisessa on puutteellinen suomen kielen taito taustalla. Haasteet liittyivät myös kulttuurisiin haasteisiin sekä puutteelliseen tukeen kotoa. Opettajat nostivat esille myös monikielisten oppilaiden kielirepun raskauden yhtenä haasteena. Resursseina opettajat raportoivat monikielisten oppilaiden saavan tukea aiemmista osaamistaan kielistä ruotsin kielen oppimiseen. Opettajat toivat myös esille, että monikielisillä oppilailla saattaa olla myönteisempi suhtautuminen kielen oppimiseen ja parempi heittäytymiskyky verrattuna yksikielisiin. Opettajat raportoivat vertailevansa välillä ruotsin kielen oppitunneilla kielten rakenteita toisiinsa sekä sallivansa myös monikielisten oppilaiden käyttää omaa äidinkieltä ruotsin oppimisen tukena.fi
dc.format.extent35
dc.language.isosv
dc.subject.otherflerspråkig bakgrund
dc.subject.otherinlärning av främmande språk
dc.subject.othersvenska språket
dc.titleUtmaning eller resurs? : svensklärarnas erfarenheter av flerspråkig bakgrunds påverkan på inlärning av B-svenska i högstadiet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204292472
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokielen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record